Resûlullah’ı Rüyada Görmek İçin

Resûlullah’ı Rüyada Görmek İçin

Resûlullah’ı rüyada görmek için dua:

Rüyasında Peygamber Efendimizi görmek isteyen, ona çok salâvat okusun ve şu duayı okumaya devam etsin:

“Allahümme rabbel beledil-harâm veş-şehril harâmi vel-hılli verrükni vel-harâmı verrükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm.”

Ebû Hüreyre hazretleri, Resûlullah’dan bildirir:

“Cum’a gecesi iki rek’at namaz kılıp, her rek’atında bir Fâtihadan sonra bir Âyete’l-kürsî, oneş İhlâs okuyup selâm verdikten sonra bana bin salevât okuyan, öbür Cum’aya varmadan beni rüyada görür” buyurdu.

Düşmanın şerrinden kurtulmak için Resûlullah Efendimiz, düşmandan çekindiği zaman:

“Allahümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve ne’ûzü bike min şurûrihim” derdi. Ya’nî, Yâ Rabbi, heybetini onların kalblerine verir, şerlerinden sana sığınırız.”

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir