GİZLİ İLİMLERDE ALININ ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE ALININ ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Geniş Bir Alın: Mütefekkir ve hasislerde mütekidlerde bulunur.

Alının Üst Kısmı Kabarık Olması: Kuvveyi hafızaya,

Orta Kısmı Kabarık Olması: Kuvveyi muhakemeye,

Alt Kısmının Kabarık Olması: Süratli intikale becerikliliğe meslek  sanat ihtisasına,

Arzen Geniş Bir Alın: Kerem  sahavete  çabuk kızan bir tabiata,

Gayet  Ufak Bir Alın: Akıl noksanlığına,

Yumru ve Yüksek Bir Alın: Emanete sadık, zekaya, anlayışlı olmağa,

Yassı Düz Bir Alın: Fena bir tabiata,  sık hastalanmağa

Mütedil Bir Alın: Aklı selim,  itibarlı olmağa,

Arzen Tûlen Geniş Bir Alın: Anlayış ve kavrayış  kabiliyetinin çokluğuna,

Ortası  Çukurlaşmış Bir Alın: Tamahkarlığa, kendini çok beğenmişliğe,

Dar  Ve Basık Bir Alın: İnada, düşünme darlığına,

Dar Alçak Ve Çıkıntılı Bir Alın: Çok konuşma,  atılganlığa,

Tûlen Uzun  Çukurlu Bir Alın: Fena ahlâka, fikir noksanlığına,

Gayet Uzun Gayet Düz Alın: Vesveseli olmağa ,müşkül durumlara düşmeğe,  kindarlığa

Mücehela Gayet Açık Bir Alın: Dehaya,  iyilik severliğe,

Dar  Sert Alın: Azim ve  metanete,

Şâkulî Üstü Çıkıntılı Bir Alın: Uzak görüşe, ciddiyete,  terbiyeli olmaya,

Büyük  Alın : Ahmaklığa, kalın kafalığa geç anlayışa,

Haddinden Ziyade Büyük Ve Gayri Mütenasip Bir Alın: İz’ansızlığa, kalın kafalılığa,

Arkaya  Yayık Alın: Hayvani düşünceye,  hayal kurmağa,

Daima Buruşuk Bir Alın: İlim adamlığına,  kemale, çok düşünürlüğe,

Etli  Bir Alın: Cesaretli,  hiddetli bir mizaca.

Arızalı Ve Kabarık Bir Alın: Hilekârlığa, düzenbazlığa, yalancılığa,

Genç Yaş Da Alında Oluşan Çizgiler: Biçareliğe, zavallılığa inkıbaza işarettir.

Hem Geniş  Hem Yüksek Alın: Vasat bir zekaya,  sükûnete işarettir.

Alçak  Fazlaca İleri Taşmış Alın: Şahsi teşebbüsten mahrum insanlarda olur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir