GİZLİ İLİMLERDE DUDAKLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Bu günde ağzımızdan sonra yüzümüzdeki şekline göre dudaklarımızın, fizyonomi ilmiyle ne şekilde açıklandığını öğreneceğiz.

GİZLİ İLİMLERDE DUDAKLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Dudaklarımızın Büyük Olması; Erkeklerde Ademi zerafete, ezvakı cismaniyeye düşkünlüğe.
Dudakların Kalın Ve İri Olması; Kadınlarda şehvete, ifrata, çabuk kanarlığa, tembelliğe, bazen kabalığa.
Dudakların İnce Olması; Söz anlar ve zeki olmaya, sürat ve çalakiye, şeytanete, ketumluğa, ihtiyata, ince fikirliliğe.
Dudaklarımızın Çok İnce Olması; Bedbahtlığa, yani fenalık ister bir tabiata.
Üst Dudağın Alt Dudaktan Büyük Olması; Sabır ve Tahammüle, Lütufkarlığa, orta bir zekaya, ağır bir mizaca, kindarlığa.
Alt Dudağın Büyük Olması; Oburluğa, şehvetperestliğe.
Ziyade Kalın Ve Şiş Gibi Duran Dudak; Oburluğa, ezvakı cismaniye ve huzuzatta hayvani bir inhimaka.
Üst Dudağın Alt Dudaktan Daha İçerde Olması; Sabırsızlığa, Çabuk Kızar bir İnsan olduğuna.
Üst Dudağın Alt Dudağı Hafif Suretle İleri Tecevüz Etmesi; İyi Ahlaka.
İki Dudağın Müsavi Bir Derecede Dışarı Çıkıklığı; Sıdık ve Hulusa yani samimiyete, Doğruluğa.
İnce ve Birbirine Bitişik Gibi Duran Dudaklar; Sahibinin inatçı ve Kötü niyet erbebından olduğuna.
İnce Dudak ve Geniş Ağız; Çok kötü Ahlaklı bir kimse olduğuna.
Pek Küçük Dudaklar; Gösteriş ve Alayişe düşkünlüğe, çocukça arzulara temayüle.
Birbirine Temas Etmeyerek Ağzın Bazı Aksamını Örtmeyen Dudaklar; Akıl ve Zekanın azlığına.
Hattı Müstakim Şeklinde Olup Dudak Kısmı Az Görünen Dudaklar; Metanete, İtidali Hale.
Alt Dudağın Ortasında Çatlak veya Çukurluk; Hilme, Nezakete.
Müsavi ve Mütenasip Olup Kolaylıkla ve Tabiatiyle Kapanan ve Mütenasip Olan Dudaklar; Müdebbir, Metin, Adil, Hakşinas bir insan olmaya işarettir.

Bu bilgiler Gizli İlimler kitabından hiç değiştirilmeden orjinal olarak alınmıştır.

2 Comments

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir