Hikmet Pınarı

“Allahım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.”

(Buhârî, “Cihad”, 25; Tirmizî, “De’avât”, 113; Nesâî, “İstiâze”, 27)
İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu, senin için bir sadakadır.
Hadis (İbn-i Ebiddünya).
Allah Resulü, bir gün ashabına sordu: Size en sevimsiz ve en yararsız insanın kim olduğunu söyleyeyim mi? Ashap: Söyle ya Resulallah! dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: Kendisinden Allah için yardım istenildiğinde vermeyen (yok diyen cimri) kimsedir.
Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).
Tags:

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir