Receb-i Şerif’te Yapılacak Zikirler

Receb-i Şerif’te Yapılacak Zikirler

Receb-i Şerif'te Yapılacak Zikirler 1 İlim SaatiAllah’ın ayı olan Recep ayında Allahü Tealâ çokca zikredilmelidir. Bilhassa bu ayda  tesbih tehlil (kelime-i tevhid) ve istiğfarlarla çokca meşgul olunmalıdır. Şaban ve Ramazan’da ise, Allahü Tealâ’ya çokca hamd edilmelidir.

Receb-i Şerif’te söylenmesi gereken zikirlerle ilgili zikredilen Hadisi Şerifler:

  • Resulullah (s.a.v.) Recep ayına girdiği zaman şu duayı okudukları rivayet edilmektedir:

“Allah’ım! Recep be Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Müslim, İman, 64)

  • Her kim Recep ayında bir kere tesbih yahut bir defa tehlil (kelime-i tevhid) zikrinde bulunursa, Allah onu Allah’ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlardan yazar.”

Üç aylar boyunca 100 defa “Lâ İlâhe İllallah” yüzüncü de “Mumammedü’r-Rresulullah” demek suretiyle  her gün en az 1100 kere tesbihe devam edilmelidir. Bu hal üzere üç ayların sonunda  90.000 kelime-i Tevhid tamamlanmış olur. Resulullah (s.a.v.) “Bir defa Kelime-i Tevhid getiren kimsenin 4000 adet büyük günahı amel defterinden silinir.” Buyurmuşlardır. Buna göre hesabı siz yapın.

Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Recep ayında istiğfarı çok yapın. Zira onun her bir saatinde, Allahü Tealâ’nın cehennemden azatlıları vardır.” (Nüzhetil-Meclâlis, 1/140)

Özellikle en az 70 defa

(Estağfirullahel-Azîm) – “Yüce Allah’tan mağfiret dilerim” zikrine devam edilmelidir.

  • Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: ” Her kim Recep ayının ilk 10’unun her günü 100 kere:

(Sübhânel-Hayyil-Kayyûm) – “Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve herşeyin yegane yöneticisi) olan Allahü Tealâ’yı tesbih ederim.”

  • İkinci 10’unun her günü 100 kere:

(Sübhâel-Ehadis-Samed) – “Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allahü Tealâ’yı tesbih ederim.”

  • Üçüncü 10’unun her günü 100 kere:

(Sübhânellahir-Raûf) – “Rauf (yarattıklarını çokca esirgeyen) olan Allahü Tealâ’yı tesbih ederim” derse, “ona verilecek sevabı hiç bir vasfedici tarif edemez.” (Nüzhetil-Meclâlis, 1/138)

  • Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki : “Her kim Receb’de bir kere ihlas suresini okursa, Allahü Tealâ onun 50 senelik günahını bağışlar. (Nüzhetil-Meclâlis, 1/139)

Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı

M. İsmail Fındıklı

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir