Recep Ayı

Recep Ayı

Recep Ayı 1 İlim Saati

Recep Ayı, Hicrî ayların yedincisi ve mübarek üç ayların birincisidir. Ramazan-ı Şerif’in müjdeleyicisidir. Recep ayı Allahü Tealâ’nın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü Tealâ dünyada ve ahirette ikram eder. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Recep ayı Âdem (aleyisselam)dan berikıymetli idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Recep ayının içinde iki mübarek gece bulunmaktadır. Birincisi “Regaip”, ikincisi “Miraç” gecesidir.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Recepm Allahü Tealâ’nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”

resullullah (s.a.v.)e Receb’in Allahü Tealâ’nın ayı olması sorulunca, O şöyle cevap verdi: “Çünkü o ay özellikle Allahü Tealâ’nın mağfiretinin tecellisine mahsustur. kendisinde kanlar korunur. Allahü Tealâ Peygamberlerinin tövbesini o ayda kabul buyurmuştur. Yine o ayda, dostlarını düşmanlarından kurtarmıştır. O ayı oruçlu geçiren, Allahü Tealâdan üç şeyi hak eder. Bunlar :

  1. Geçmiş bütün günahlarının bağışlanması,
  2. kalan ömründe günahlardan korunması,
  3. Allahü Tealâ’nın huzuruna çıkılacak en büyük arz gününde, susuz kalmaktan emin olmasıdır. (Suyutî, Câmius-sagîr, 4411; Kenzül-Ummal, 35164, 12/310 )

Sevban (R.A.)dan rivayet edildiğine göre; bir kere Resullullah (s.a.v.) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamaya başlayıp:

  • “Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar! Şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allahu Tealâ’ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, Recep ayından bir gün tutsaydılar ve bir gece olsun ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi” buyurunca, ben;
  • Ey Allah’ın Resulü! Bir günün orucu ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi? diye sordum da buyurdular ki;
  • “Evet! Canım kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, Recep’den bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahü Tealâ, bie senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.” (Nüzhetül-Mecâlis, 1/139)

Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı

M. İsmail Fındıklı

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir