Cenaze Namazının Kılınışı

Cenaze Namazının Kılınışı

Cenaze Namazının Kılınışı 1 İlim Saati
cenaze namazı

Cenaze namazı için bir araya gelen cemaat, musalla taşına konulan cenaze cemaatin önünde olacak şekilde, kıbleye doğru saf tutar. Böylece saf düzenine geçildikten sonra cenaze namazı kılınması için niyet edilir. Niyet ederken ölünün erkek veya kadın, erkek çocuğu veya kız çocuğu  olduğu belirtilir. Namazı kıldıran imam, “Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, (cenaze erkek ise) şu erkek için duaya” diye niyet eder. Cenaze kadın ise, “Şu kadın için duaya”; cenaze erkek çocuğu ise, “Şu erkek çocuğu için duaya”; cenaze kız çocuğu ise, “Şu kız çocuğu için duaya” denilir.

Diğer namazlarda, cemaat içinde kadın bulunması durumunda imamın, kadınlar için de imamlığa niyet etmesi gerekli olduğu halde, bu namazda kadınlar için ayrıca niyet etmesi gerekmez.

İmamın arkasındaki cemaat, “Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, (ölü erkek ise) şu erkek için duaya, uydum imama” diye niyet eder. Kadın ise, “Şu kadın için duaya”, erkek çocuğu ise, “Şu erkek çocuğu için duaya”, kız çocuğu ise, “Şu kız çocuğu için duaya” denilir. Bazı yerlerde imamın telkin ettirdiği, “Allah için namaza, Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] için salavata, meyyit için duaya, er kişi (veya hatun kişi) niyetine . . .” diye de niyet edilebilir. Bunun bir mahzuru yoktur.

Cemaatten biri ölenin erkek mi, kadın mı olduğunu bilmezse, “Niyet ettim Allah rızası için imamın namazını kıldıracağı şu cenaze namazını kılmaya, ölü için duaya, uydum imama” diyerek niyet eder.

Niyet ettikten sonra imam yüksek sesle, onun peşinden cemaat gizlice “Allahüekber” diyerek birinci tekbiri alıp diğer namazlarda olduğu gibi ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlar. İmam v cemaat gizlice “Sübhaneke”duasını “Ve celle senâük” cümlesiyle birlikte okur.

Sübhaneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan açıktan, cemaat ile gizlice “Allahuekber” diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice “Allahümme salli ve Allahümme bârik” dualarını okurlar.

Sonra eller kaldırılmaksızın yine, “Allahuekber” denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Cenazenin üçüncü tekbirinden sonra dualar aşağıda verilmiştir:

Erkek Cenaze İçin Okunacak Dua

Cenaze Namazının Kılınışı 2 İlim Saati

Allahım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü mağfiret buyur, bağışla. Allahım! Aramızdan yaşatacaklarını İslâm üzere yaşat, öldüreceklerini iman üzere öldür. Şurada duran ölüye, kolaylık ve rahatlık ver, onu bağışla. Bu kişi, iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini; eğer kötü davranmış günahkar bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onları görmezden gel.  Ona güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım.”

Kadın Cenaze İçin Okunacak Dua

Eğer namazı kılınan cenaze kadın ise, yukarıdaki duanın ilk kısmı aynen okunup “ve hussa” dan itibaren alt tarafı şöyle okunur:

Cenaze Namazının Kılınışı 3 İlim Saati

Erkek Çocuk Cenazesi İçin Okunacak Dua

Ölen kişi çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise, duadaki “ve men teveffeytehû minna fe teveffehû ale’l-îmân” cümlesi yerine şu dua eklenir:

Cenaze Namazının Kılınışı 4 İlim Saati

Manası: “Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve ahiret azığı eyle, onu bize şefattçi eyle!”

Kız Çocuk İçin Okunacak Dua

Cenaze Namazının Kılınışı 5 İlim Saati

Bu duaları bilmeyenler Kunut Dualarını okuyabilir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir