NAMAZIN HERHANGİ BİR REKATINDA SEHVEN BİR SECDE TERK EDERSE BİLAHARE HATIRLARSA NE YAPMAK İCAB EDER?

  
NAMAZIN HERHANGİ BİR REKATINDA SEHVEN BİR SECDE TERK EDERSE BİLAHARE HATIRLARSA NE YAPMAK İCAB EDER? 


secdeNamazın herhangi bir rek`atında sehven bir secde terk ederse bilahare onu hatırlarsa Hanefi mezhebine göre hatırladığı yerde terkettiği secdeye kaza eder. Terkettiği secdeden sonra ne yapmışsa geçerlidir. Onu kaza etmek icab etmez. Terkedilen secdeyi hangi rükünde hatırlamış ise o rüknün kaza edilmesi hususunda ihtilaf vardır. Hidaye kitabına göre kaza edilmesi gerekmez. Ebu Yusuf`a göre kaza edilmesi gerekir. 
Şafii mezhebine göre ise; unutulan secdenin hangi rek`attan olduğunu bilmez veya son rek`attan değil, daha önceki rek`atların birisinden olduğunu bilirse bir rek`at kılmakla mükelleftir. Fakat son rekattan olduğunu biliyorsa sadece bir secde getirmekle mükelleftir. 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir