HZ. HATİCE

Hz. Hatice Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanimlarinin ilki. O, Araplarin en asil kavmi olan Kureys kavminden ve Kureys kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babasi Huveylid, annesi Fâtima’dir (Ibn Ishak, es-Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60). Hz. Hatice’nin baba tarafindan soyu Kusay’da Peygamberimizin baba tarafindan soyu

Ölümün Üstünlükleri

Alimler Demişler ki; Ölüm mahza yokluk değil, Sırf fena olmak değildir. O ancak ruhun bedenden ilişkisinin kesilmesidir. Ölüm bir ayrılıştır. Ruh ile beden arasına giren bir perdedir. Ölüm bir değişmektir. Dünyadan ahirete göçmektir. Ebu’ş – Şeyh (tefsirinde) ve Ebu Nuaym Bilal Bin Sa’d’den rivayet ettiklerine göre o, va’zında şöyle demiş: Ey ebed ehli ve ey

Rüya Tabirleri -A-

Abajur: Rüyada her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını belirtir. Abdest: Abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder. Abı Hayat : Suyundan içmek, hastalıklarınıza ve dertlerinize çare bulacağınız anlamına gelir. Abı hayat suyundan içmek yaşadığınız sürece hastalık ve dertlerle uğraşmayacağınız anlamına

Burçların Anlamı

Kur’anın tefsiriyle uğraşan bilginler, burçların anlamı hakkında kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bazıları burçlara göğün kaleleri veya köşkleri demişlerdir, buna isbat ve delil olarak Hak Taala’nın (Sizler güçlü kalelerde olsanız dahi ölüm sizi bulacaktır) hitabını göstermektedirler. Bazıları burçların yıldızlar olduğunu, bazılarıda burçların göğün kandilleri olduğunu, diğerleride burçların göğün kapıları olduğunu ileri sürmüşlerdir. İbni Abbas’a göre burçlar

Astroloji Nedir?

Astroloji, gezegen ve yıldızların insanlar üzerindeki etkilerini tanımlayan bir semboller dilidir, bir bilim dalıdır. İnsanoğlu var olduğundan beri astroloji bilimi de var olmuştur, yani astroloji bilimlerin en eskisidir. Adına burç denilen ve aslında göksel bir işaret olan simgeler, insan ruhunun derinliklerindeki denklemlerin anlamı peşindedir. Astrolojiye göre insan karakteri, çocuk doğduğu anda ilk nefesini aldığı anda