Ramazan Ayının Nafile Namazları 15. Gece

Ramazan Ayının Nafile Namazları 15. Gece

Ramazan Ayının Nafile Namazları 15. Gece 1 İlim SaatiRamazan’da Terâvih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nâfile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları  Sevapları; 15. Gece

15. Gece: Her rekâtta Fâtiha Süresi’nden sonra 1 kere Kâfirün, 7 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa bütün günahları affolunarak cennete girişi müyesser olur.

Kaynak: Lalegül Dergisi – (Eyyûb ibni Abdillâh, Havâssu esmâillâhi’l-hüsnâ, Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm kitabının devamında-sh:28-31, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısım, no:2038.)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir