Ramazan Ayının Nafile Namazları 16. Gece

Ramazan Ayının Nafile Namazları 16. Gece

Ramazan Ayının Nafile Namazları 16. Gece 1 İlim Saati
16. Gece

Ramazan’da Terâvih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nâfile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları  Sevapları; 16. Gece

16. Gece: Her rekâtta Fâtiha Süresi’nden sonra 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi bin âbid (ibadetli kişi) sevabına nâil olup mahşerde hesabı kolay olur.

Kaynak: Lalegül Dergisi – (Eyyûb ibni Abdillâh, Havâssu esmâillâhi’l-hüsnâ, Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm kitabının devamında-sh:28-31, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısım, no:2038.)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir