Ramazan-ı Şerif ’in Yirminci Gece ve Yirminci Gün Namazları

Ramazan-ı Şerif ’in Yirminci Gece ve Yirminci Gün  Namazları

Ramazan-ı Şerif ’in Yirminci Gece ve Yirminci Gün Namazları 1 İlim Saati
20. Gün ve Gece

Rivayet olunduğuna göre: “Ramezân-ı Şerif’in yirminci gecesinde iki rekât vardır ki, her rekâtt; bir Fâtiha, bir kere de Yâsîn Süresi’ni okur. Namazdan sonra

üç kere Ayete’l-Kürsî okur, üç kere de Rasûlüllah’a salevât getirir.” (Muhammed Hakki en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Salevât sîğalarının en kısa ve câmiiyetli olanı şu lafızdır:
Ramazan-ı Şerif ’in Yirminci Gece ve Yirminci Gün Namazları 2 İlim Saati

Rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı Şerif’in yirminci gününde iki rekât kılar. Her bir rekâtta bir Fâtiha, bir Ayete’l-Kürsî, bir Kul yâ Eyyühe’l-kâfirün ve bir İhlâs okur. Namazdan sonra ise on kere  İhlâs okur, on kere de Rasulüllâh’a salevât getirir.” (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:39)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir