İSLAMİ RÜYA TABİRLERİ M HARFİ

* MACUN: Kişinin rüyada macun görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve neslinin çokluğuna işarettir. Ot, çiçek, yemiş ve hububattan çıkarılan yağların tâbiri de böyledir.

Rüyada bir kimsenin kendisine macun verdiğini görmek, onun vesilesiyle afiyet bulmaya delâlet eder.

* MAĞARA: Rüyada mağara görmek, korku ve şiddet halinde bulunan kimse için emniyet ve korunmaya delâlet eder.

Mağara rüyası, vazife almaya, yüksek kimselerle dostluğa ve sıkıntılardan kurtulmağa delâlet eder.

Rüyada mağara görmek, beş türlü de tâbir edilir:

a) İnsanın seyyidi ve imamı,
b) Baba,
c) Üstad ve hoca,
d) Zevce,
e) Sığınak…

İşsiz kimse için mağara rüyası, vazife almağa, devlet kapısına yaklaşmağa ve sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada karanlık bir mağaraya girdiğini görmek, rüya sahibinin vefatına delâlet eder. Çünkü mağara onun mezarıdır.

Rüyada mağaraya girdiğini ve fakat hemen çıktığını görmek, zor ve çetin bir işten sonra feraha ve selâmete ermeye işarettir.

Bazı kere de rüyada mağara görmek, “Ashab-ı Kehf’ in meşhur kıssasına binaen rüya sahibinin çok ömürlü olduğuna ve hayrının devamlılığına delâlet eder.

Yine mağara rüyası, Hicret esnasında Resûl-i Ekrem efendimiz ile Hazret-i Ebu Bekir Sıddık’ın beraber bulundukları mağaraya nisbeten bereket ve nasibe erişmeye delâlet eder.

* MAHFE: Bir kimsenin rüyada mahfe görmesi, yolculuğa ve bir yerden diğer bir mekana nakletmeye işarettir. Bazı kere de mahfe görmek, kadri yüce bir kadın ile tâbir olunur.

* MAHLEB: Rüyada mahleb görmek veya yemek, güzelliği övmeye işarettir. Mahleb almak, koklamak, ona malik olmak, hayır ve berekete delâlet eder. Mahleb sattığını görmek iyi değildir. İnsanın güzel şöhretinin zayiine işaret sayılır. (Mahleb, Salebe benzeyen güzel kokulu bir köktür ve ondan yapılan yiyecektir.)

* MAHMUZ: Bir kimsenin rüyada mahmuz görmesi, izzet, şeref ve rütbe ile tâbir olunur. Rüyada ayağında mahmuz olduğunu görmek, şeref ve şana işarettir.

Mahmuzun zayi olduğunu veya kırıldığını görmek, şan ve şereften noksanlığa delâlet eder.

* MAHKEME KATİBİ: Rüyada mahkeme katibini görmek, insana aniden hücum eden hilekar bir kimse ile tâbir olunur. Yine mahkeme katibi, üzüntü, şiddet ve cezaya işarettir.

* MAHKEME: Rüyada Mahkeme huzurunda hesap verdiğini ve hesabını tas tamam yaparak kurtulduğunu görmek, bütün sıkıntılardan kurtulmaya, sürür ve feraha delâlet eder.

Ceza mahkemelerini görmek, üzüntü, sıkıntı ve meşakkata işarettir.

* MAHMIL: Rüyada deve üzerine konan mahmili görmek, ayrılığa ve kadına delâlet eder.

Yine rüyada, hacıların bindiği mahmili görmek, ferahlık ve sevince, hacca ve müjdeye delâlet eder.

* MAHYA: Rüyada mahya görmek, izzet, ikbâl, hayır ve berekete işarettir. Mahya ile Lâ ilahe illallah yazıldığını görmek, Al-lahü Teâlâ’yı birlemeye ve zikre delâlet eder.

* MAHZEN: Yer altında olan mahzeni rüyada görmek, çocuğuna terbiye veren anneye delâlet eder. Çünkü çocuğun ana rahmindeki kuvvet ve rızkı, rüya sahibinin tükeninceye kadar yiyeceği mahzende saklı olan eşyası gibidir.

Bu sebeple rüyada yıkılıp yok olduğunu veya kapanmış olduğunu görmek, eğer rüya sahibinin hasta annesi varsa, o kadının ölümüne delâlet eder.

Rüyada mahzen içindeki yemeğin ve yiyeceklerin çöp veya toprak olduğunu görmek, hububat ve yiyeceklerin fiatının düşeceğine işarettir. Şimdi zamlar sel gibi akıyor, bunun rüyasını bile görmek, ne güzel…

Fakir bir kimsenin rüyada mahzenin yiyecek ve hububatla dolu olduğunu görmesi, hanımın hamileliğine delâlet eder.

Rüyada, mahzende depolanmış yiyecek ve hububat üzerine âteş düştüğünü görmek, o gibi şeylerde kıtlık ve sıkıntı meydana geleceğine delâlet eder.

Rüyada hasta bir kimsenin bilmediği bir mahzen veya çukura düştüğünü görmesi, onun ölümü demektir. Gemide ise, boğulur.

Mahzende hurma, şeker veya tatlı gıdaların depo edildiğini görmek, hububat ve yiyecek şeylerin fiyatlarının yükselmesine alâmettir.

* MAİYET BÖLÜĞÜ: Rüyada Maiyet bölüğü görmek, kuvvet ve şerefe, hasta için şifaya delâlet eder.

* MAKAS: Kişinin rüyada makas görmesi, malın ziyadeleşmeşine, rızkın bollaşmasına ve murada ermeye delâlet eder.

Rüyada makasla saç veya yün kırktığını görmek, çok mala ve o malı biriktirmeye işarettir.

Yine makas görmek, mal taksim eden kimse ile de tâbir olunur.

Rüyada kendisine gökten bir makas indiğini görmek, ömrün bittiğine ve ölüme delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada makas görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Taksim edici bir kimse,
b) İyi bir dost,
c) İnsanlar arasında fitneye kapı açan biri…

Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir makas verildiğini görmek, elinde her nesi varsa onun bir misli artmasına delâlet eder. Makasın kırıldığını veya kırık bir makas görmek, bunun tam zıttı. O takdirde eldeki malın elden çıkmasına işarettir.

Rüyada makas ile bir şey kestiğini görmek, murada ermeye ve sürura delâlet eder.

Yine rüyada kendi saçını, tırnağını veya elbisesini makasla kestiğini görmek, hayır ve menfaata delâlet eder.
Mahkemesi olan bir kimsenin rüyada elindeki makasla bir şey kesemediğini görmesi davayı kaybetmeye işarettir.

Makas rüyası her halükârda hayır ile tabir olunur. Rüyada elinde makas olduğunu görmek,.akrabanın, dostların, çocukların, hizmetçilerin ve her şeyin çoğalmasına alâmettir.

* MAKBUZ: Rüyada hayır işleri için para toplanan makbuzu görmek, iyilik ve hayra, sadakaya, helâl kazanca delâlet eder.

* MAL: Rüyada bir yerde gömülü mal, yani hazine görmek, ilme ve menfaata delâlet eder. Çok çok mala sahip ve malik olduğunu görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Çünkü mal insanı meşgul eder ve çok kere de ahireti unutturur.

* MALA: Sıvacıların kullandıkları bu aleti görmek istikbalin ve işlerin iyi olacağına delâlet eder.

* MANASTIR: Bir kimsenin rüyada manastır görmesi, güzel ahlaka, uzlete çekilmeye, yalnızlığa, nefsani ve şehevî arzuları kesmeye delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada manastır görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Veya o hasta dünya zevklerinden mahrum kalır.

Rüyada bir manastıra amir olmak veya manastır yaptırmak, rütbeye, kadir ve kıyamete delâlet eder.

Bazı kere de manastır görmek, devlet başkanına, reise ve şan şöhretli bir kimseye delâlet eder.

Rüyada manastır görmek, tabirce, aynen kilise gibi tâbir edilir. Kilise babına bakınız.

* MANAV: Rüyada manav görmek, zahmet ve meşakketle rızkını kazanan kimseye delâlet eder.

* MANDA: Kişinin rüyada manda görmesi, bit’at sahibi ve takatinin fevkinde halkın eziyetine tahammül eden ve hiç kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir adama işarettir.

Kadının rüyada manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görmesi velayete nâliyete işarettir. Eğer bekar ve ehil ise devlet reisinin yakınları ile evlenir.

Yine rüyada manda görmek, heybetli, hileli söz sözleyen, kara ve denizde çok çok sefer eden, haris ve düşman üzerine saldıran bir kimseye delâlet eder.

Bazı kere de manda rüyası, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Çünkü mandalar en zahmetli işlerde kullanılır.

* MANDAL: Rüyada mandal görmek, kilit gibi tâbir edilir. Kilit, hazırlık, delil ve kuvvettir. Rüyada kapıyı arkadan mandal ladığını görmek, zafere, kuvvete ve emniyete işarettir.

* MANDALİNA: Rüyada mandalina görmek, limon gibidir.

* MANDIRA: Rüyada mandıra ve ağıl görmek, ehil kimse için memuriyete delâlet eder. İçinde koyunların bulunduğu ağıl görmek, rızka, menfaata ve berekete delâlet eder.

* MANGAL: Rüyada bir mangal satın aldığını görmek, ele geçecek mal ile tâbir olunur. Mangal rüyası, malı muhafaza eden sandık ve kasa gibi şeylere de işarettir.

Rüyada mangalı zayi ettiğini veya kırdığını görmek, zarar ve ziyana delâlet eder.

* MANGIR: Rüyada elinde para tuttuğunu veya birinden para aldığını görmek, ticaret işleriyle uğraşmaya delâlet eder.

Yolda veya bir yerde gümüş ve altın para bulmak, gümüşün ve altının delâlet ettiği şey gibidir.

* MANCINIK: Rüyada mancınık görmek, iftira etmeye ve uzunca söylenen bir söze işarettir. Mancınık rüyası, hile, masum ve mazlumlara yardım, kâfirler için de helak ile tâbir olunur.

Rüyada mancınık taşı görmek, elçiye delâlet eder.

Rüyada mancınık ile taş attığını görmek, kahretmek ve hile yapmaya alâmettir. Bazı kere de mancınık rüyası, alimlere ve namuslu kadınlara iftira etmeye işarettir.

* MANCINIK TAŞI: Rüyada kuvvetini tecrübe için mancınık taşını kaldırdığını görmek, şecaatli ve kuvvetli bir kimse ile muaraza etmeye işarettir.

Rüyada bir kadının kendine taş attığını görmek, kadınların hile ve sihirlerine delâlet eder.

Bir dağın tepesinden taş atıldığını görmek, o yerde çıkacak fitne ve fesada işarettir.

* MANİFATURACI: Manifaturacı rüyası, insanlar arasında güzel, hoş sanatları ve çokça iyiliği olan bir kimseye delâlet eder. Rüyada sattığı şey karşılığında para almak, yapılan amelin riya ile yapıldığına ve bunların sevabını mahvedecek kötü bir söz söylemeye delâlet eder.

Rüyada herhangi bir şeyi tartmak, rüşvete ve ödenmesi zarurî olan şeye delâlet eder.

Bazı kere de manifaturacı görmek, rızka, fakirlikten sonra zenginliğe, bekâr için evlenmeye delâlet eder.

* MARANGOZ: Bir kimsenin rüyada marangoz görmesi, halkı terbiye eden adam ile tâbir olunur. Zira marangoz ağaçları yontar, onlara şekiller verir ve işe yarar hale getirir.

Yine marangoz rüyası, münafıkları men etmek vacip olan şeylerle onları susturmak ile de tabir edilir.

Gemi inşa eden marangoz, yolculuğa, kanalların marangozu, menfaat ve faydaya ve emlaktan kâr ve ticaret görmeye, su değirmeni marangozu, şer ve düşmanlıklara alamettir.

Rüyada kilit ve kapı marangozu görmek, zevce ve çocuklara, çiftlik marangozu, çiftçilik yapmaya işarettir.

Rüyada kendisini marangoz olmuş görmek, geniş rızka, menfaat ve mala delâlet eder.

* MARAŞAL: Rüyada elbiseleri içinde bir maraşal görmek, kuvvet ve kudrete, istikbalin parlaklığına ve bahtın açıklığına delâlet eder.

* MARAZ: Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, nifaka, dinde noksanlığa, üzüntü ve kedere delâlet eder.

* MARMELAT: Bir kimsenin rüyada marmelat yediğini görmesi, zor ve çetin işlerin yoluna gireceğine ve rızka delâlet eder.

* MARSAMA: Bu bir bitki türüdür. Rüyada bunu görmek, daimi olan bir ferahlık, sevinç ve devlete delâlet eder. Yine bu rüya, zevce ve çocuklara da işarettir.

Rüyada bu bitkiyi kökü ile beraber görmek, fevkalade güzel ve hayırlıdır.

* MARTI: Rüyada martı görmek, servet sahibi, cömert, kerim bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de martı görmek, zengin, güzel ve iffetli bir kadına alâmettir.

Rüyada bekâr bir adamın bir martı tutup evine getirdiğini görmesi, zengin ve güzel bir hanımla evlenmeye delâlet eder.

Bir kimsenin kendisine martı hediye ettiğini görmek, o zattan gelecek hayır ve menfaata işarettir. Martı eti yediğini görmek, haram mala, tüyü v.s. az bir nimete delâlet eder.

* MARUL: Rüyada pazardan marul aldığını görmek, temiz rızka, marul yemek, sıhhat ve afiyete delâlet eder.

* MASA: Rüyada üzeri yemeklerle dolu masa görmek, zenginliğe, rızka, sürür ve feraha delâlet eder. Boş masa görmek, işlerin durgunluğuna ve ihtiyaçlara işarettir.

Üzeri dinî ve ilmî kitaplarla dolu masa görmek, şerefe, izzete, ilme ve hayırla yadedilmeye işarettir.

* MASAL: Rüyada bir kimseden aslı astarı olmayan masal dinlediğini görmek, yalan haber işitmeye delâlet eder.

* MASARACI (Meyve veya hububatı sıkıp suyunu çıkaran): Rüyada böyle bir kimseyi görmek, zikr-i cemil ve hayrı çok bir adama delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meyvelerden veya hububattan bir şey sıkıp yağ çıkardığını görmek, mühim işle vazifelenmeye ve insanlar arasında hayır ve ihsan ile anılmaya delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada susam sıktığını ve yağ çıkardığını görmek, uluvv-i mertebeye işarettir. Rüyada zeytin sıktığını görmek, hayır ve menfaata, selâmet ve afiyete delâlet eder.

Rüyada ceviz, badem gibi şeylerden yağ çıkardığını görmek, zahmet ve meşakkatle para kazanmaya işarettir. Çünkü cevizden yağ çıkarmak zahmetli bir iştir.

* MASURA: Rüyada masura görmek, mal, menfaat ve rızka delâlet eder.

* MATKAP: Bir kimsenin rüyada matkap görmesi, çok hilebaz ve sert konuşan adama işarettir. Bazı kere de matkap görmek, ihtiyaçları gidermeye ve maksatlara yardım etmeye alâmettir.

Yine matkap rüyası: Çok yolculuk yapmaya, kuyuları kazmaya ve hayvanların erkeğine delâlet eder.

* MAYIS BÖCEĞİ: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplık ve çoluk çocuğunun nafakasını sıkan kimsedir. Rüyada mayıs böceğinin erkeğini görmek, şerli hizmetçiye, dişisi de lohusa kadının ölümüne delâlet eder.

Yine mayıs böceği görmek, hayırsız ve inatçı bir kadın ile tabir olunur. Bu sebeple rüyada mayıs böceğine rast geldiğini görmek, inatçı bir kadınla karşılaşmaya işarettir.

Bazı kere de rüyada mayıs böceği görmek, haram mal sahibi bir düşmana delâlet eder.

* MAYMUN: Bir kimsenin rüyada Maymun görmesi, kendisinde her türlü ayıp bulunan bir adama işarettir.

Rüyada maymunun yanından savuşup gittiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder. Maymun eti yediğini görmek, yeni bir elbiseye işarettir.

Rüyada maymunun kendisini ısırdığını görmek, bir adam ile arada meydana gelecek kavga ve düşmanlığa delâlet eder.

Maymun görmek, hastalık ile de tâbir olunur. Maymun, hilekâr, sihirbaz, oynak, güvensiz bir kimseye de delâlet eder.

Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada erkek maymun görmek, gaddar, sihirbaz ve müfsid bir adama delâlet eder. Dişi maymun, müfside ve sehhare bir kadın ile tâbir olunur.

Rüyada kendisine bir maymunun bir şey verdiğini ve onu yediğini görmek, ehl-i iyali için mal biriktirmeye işarettir.

Rüyada maymun etinden yediğini görmek, şiddetli keder ve hastalığa delâlet eder.

Hatta hastalık onu ölüm derecesine yaklaştırır.

Bir kimsenin rüyada maymunun sırtına bindiğini ve onu dilediği gibi sürdüğünü görmesi, düşmanı kahretmeye işarettir.

Rüyada bir maymunu omuzuna aldığını görmek, hırsızlık ile tâbir olunur. Çok kere de rüyada maymun görmek, zulüm ve haddi aşmaya, günaha, Allahü Teâlâ’nın gazabını icab ettiren fenalıklarda bulunmaya delâlet eder.

Rüyada bir maymunla kavga ettiğini ve ona galip geldiğini görmek, hastalığa delâlet eder, sonra hastalıktan şifa bulur.

Bazı kere de maymun rüyası, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kişiye delâlet eder.

* MAYDANOZ: Rüyada maydanoz görmek, her zamanda ve her suretle hayra delâlet eder.

Sararmış ve solmuş maydanoz görmek, hafif bir hastalık ile tabir olunur.

Pişmiş maydanoz yediğini görmek, sıhhat ve bedenin afiyetine, hasta için şifa bulmaya delâlet eder.

Rüyada çiğ maydanoz yediğini görmek, bir kadından hayır ve menfaat görmeğe işarettir. Ancak küfran ile mukabele edeceğinden bu hayrın devamı az bir zaman içindir.

* MAZI: Rüyada mazı görmek veya ondan yemek, büyüyen ve artan bir mala işarettir.

* MECLİS: Rüyada Allah Teâlâ’nın zikredildiği bir meclis görmek ve o mecliste bulunmak, af ve mağfirete nailiyete delâlet eder.

Rüyada hafızların toplanıp Kur’ân okudukları bir meclisi görmek ve o mecliste bulunmak, ilme, fazilete ve fazlaca yüksekliğe delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada vaaz meclisinde takva ile ilgili söz söyleyen ve sözünde de doğru olan kimse, üzüntüden kurtulur ve hastalığı şifa bulur. Veya borçtan halâs olur ya da zâlim kimselere galip gelir.

Rüyada alim ve fazıl kişilerin toplandığı meclisi görmek ve onların üstünde bir yere oturmak, kendisi o makama ehilse, ilim, fazilet, rütbe ve makama ve fazlaca yüceliğe delâlet eder.

Yine rüyada meclis görmek, rütbeye, binilen hayvana, ahşaptan yapılan ve üstünde oturulan sedire delâlet eder.

Meclis rüyası, zevceye, çocuklara ve kendisinin sırrına vakıf hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada bir cemaate öğüt ve nasihat ettiğini görmek, din yolunda hizmete işarettir.

Yine rüyada insanlara vaaz ettiğini ancak vaazını tamamlayamadığını görmek, işlerde müşkülata uğramaya, üzüntü ve kedere delâlet eder.

Rüyada kürsü üzerinden halka vaaz ettiğini gömlek, halkın riyaset ve siyasetine nail olmağa işarettir.

Rüyada bir mecliste ve kürsü üstünde büyük bir alimin vaaz ettiğini ve insanlara öğütler verdiğini görmek, hayır ve menfaate, ilim ve hikmete delâlet eder. Kendisi o işe ehil olmadığı halde vaaz ettiğini görmek, hüzün ve gama işarettir.

Bazı kere de rüyada vaaz edeni veya kendisinin vaaz ettiğini görmek, yahut vaaz ve zikir meclisinde bulunmak, dinde hayır, salâh itikad, hüsn-i hatime, ahiret saadeti, rey ve tedbire delâlet eder.

Rüyada hiç tanımadığı bir meclise davet edildiğini ve o mecliste pek çok meyve ve meşrubat bulunduğunu görmek, Allah yolunda cihad etmeye ve şehitlik mertebesine alâmettir.

* MECUSI: Rüyada ihtiyar bir mecûsi görmek, düşman ile tâbir olunur. Kendisinin mecûsi olduğunu görmek, büyük bir günaha delâlet eder. Ve o kişi Allah’ın gazabını icap ettiren yalan yere yemin etmek suretiyle islamı hor ve hakir tutar, böylece kendi felâketini hazırlar.

Rüyada ateşe taptığını görmek, sultana hizmet ile tâbir olunur. Çünkü ateş sultandır.

Eğer rüyada görülen ateşin dumanı durgun ise, bu kere rüya haram mala delâlet eder.

* MECÛSİ MEZARLIĞI: Rüyada içinde ölü bulunan mecûsi mezarlığı görmek, haram olan hazineye, eğer içinde ölü yoksa, kötü bir eve veya kendisine kötü bir kavmin iltica ettikleri fena bir adama delâlet eder.

* MECNUN: Rüyada kendisinin mecnun haline geldiğini görmek, izzet ve zenginliğe ve dünyanın ona yönelmesine delâlet eder.

Delilik rüyası, güzel amel işlemeye de işarettir. Kadının deliliği, o senenin ucuzluk ve bolluk içinde geçeceğine delâlet eder. Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir.

* MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Rüyada Nebiler Sultanının şehri Medine-i Münevvere’yi görmek, Medine’ye inmek, din ve dünyaca hayır, bereket ve saadete alâmettir.

Rüyada kendisini Mescid-i Nebevî’nin kapısında veya Hücre-i saadetin kapısında duruyor görmek, rüya sahibinin tevbe edip af ve mağfirete mazhariyetine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Medine’yi görmek, yedi veçhe ile tâbir olunur:

a) Emn ve eman,
b) Rahmet,
c) Mağfiret,
d) Kurtuluş,
e) Güzel geçim ve maişet,
f) Cennet,
g) Doğru yola sülük.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Zîşan efendimizin mübarek kabri ile minberi arasında olduğunu görmesi, cennet ehlinden olmağa delâlet eder. Çünkü Nebiyy-i Ekrem (s.a.s):

“- Minberim ile kabrim arası cennet bahçesidir” buyurmuşlardır.

Rüyada Resûlüllah’ın kabr-i şerifini kendi evi içinde görmek, şefaat-i Resûl-i Zîşana mazhariyete delâlet eder. Rüyada Kainatın Fahrinin mübarek kabrini süpürdüğünü veya yıkadığını görmek, dünya ve ahiret saadetine, mesud ve bahtiyar olmağa delâlet eder.

Rüyada Kainatın Efendisinin mübarak kabrinden nur fışkırdığını görmek, izzet ve şerefe, dinde salaha ve şefat-i Nebeviye delâlet eder.

Rüyada mübarek kabre karşı arkasını dönüp oturduğunu görmek, Sünnet-i Seniyyeden uzak kalmağa işarettir. Rüyada Şebe-ke-i Cenâb-ı Peygamberi (s.a.s)’ye yapışıp ağladığını görmek, maz-har-ı şefaat olarak ahiret yurdunda mesud ve bahtiyarlık ile şereflenmeye delâlet eder.

Rüyada Nebiyy-i Ahir Zamanın sahabilerinden birini o mahalde görmek, onun ahlakı ile ahlâklanmaya delâlet eder.

Rüyada Medine-i Münevvere’ye gitmek üzere yola revan olduğunu görmek, Tarık-i Müstakim’e delâlet eder. Yine rüyada Mes-cid-i Nebevi-yi pürnûr görmek, güzel hale, refaha, sürür ve müjdeye alâmettir.

Rüyada mescid-i şerifde hutbe dinlemek, Sünnet-i Seniyyeye ittibaa delâlet eder.

* MEDRESE: Bir kimsenin rüyada din tahsili yapılan bir medrese görmesi, alim ve fakihlere ve nizama uymaya delâlet eder.

Bazı kere de medrese görmek, hayır ve berekete ve o medresenin banisine delâlet eder.

Rüyada medrese görmek, iyiliğe, cezaları infaz etmeye, alım-satıma delâlet eder.

* MEKKE-İ MÜKERREME: İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Mekke’yi görmek, hacca ve o şehri ziyarete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Mekke yolunda gittiğini görmesi, hacca gitmeye, hayır ve hasenata, zühd ve takvaya, din ve dünyaca menfaata işarettir.

Rüyada Allah’ın evi Kabe’yi görmek, korkudan emin olmaya, iman ve İslama, dinde salaha, takva ile rızıklanmaya delâlet eder.

Rüyada Kabe-i şerifi görmek, hasta için şifa ve afiyete, duanın kabulüne ve güzel akıbete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek, beş veçhe ile tâbir olunur:

a) Halife,
b) Büyük imam,
c) İman,
d) İslâm,
e) Müminlere emn ve eman

Rüyada yüzünü Hacerü’l-Esved isimli mübarek taşa sürdüğünü görmek veya onu öpmek, ilim ehlinden bir zata intisaba ve o zattan manevi faydalar elde etmeye alâmettir.

Bazı kere de rüyada Mekke’yi görmek, tevbe etmeye, korku ve tehlikeden emin olmaya, düşmanlar üzerine galip gelmeye, izzet ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada Mekke’yi harap olmuş bir halde görmek, nimetin yok olmasına, sıkıntı ve zarurete, keder ve üzüntüye delâlet eder.

Asi ve günahkâr kimsenin rüyada Mekke’yi görmesi, tevbeye, kafirin görmesi, İslâm ile şereflenmeye, bekârın görmesi, evlenmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ölülerle beraber Mekke’de olduğunu görmesi, orada ikamet etmeye işarettir.

Rüyada Mekke’de mücavir olduğunu görmek, uzun ömre ve çokça ihtiyarlamaya delâlet eder.

* MEKTEP: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada mektep görmek, zelilliğe, horluğa, hakirliğe, dar geçime, ailenin nafakasının azlığına ve korkuya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada mektep görmek, yüksek bir makama delâlet eder.

Mektep rüyası, çocuklara ve okumaya da işarettir. Çünkü çocuklar tahsilini orada görürler.

* MELEK: Bir kimsenin rüyada meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber gökte olduğunu görmesi, şehidliğe nailiyete ve Yüce Allah’ın inayetiyle kurtuluşa delâlet eder.

Rüyada meleklerin gökten yere indiklerini görmek, bâtıl ina-nışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, Hak üzerinde olanların da zaferine delâlet eder.

Rüyada kendisini melek olmuş görmek, beş vech ile tâbir edilir.

a) İzzet,
b) Şeref,
c) Devlet,
d) Yücelik,
e) Zafer,

Rüyada bir meleği insan şeklinde ve iyi giyinmiş görmek, sürür ve hayra, çirkin şekilde ve eski, yırtık giyinmiş görmek, gam ve kedere delâlet eder.

Rüyada meleklerin kendisine secde veya rükû ettiklerini ve tevazu gösterdiklerini görmek, bütün maksat ve arzuların meydana gelmesine, dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeli sözler söylediklerini görmesi, şehitliğe ve dünyada sevince erişmeye işarettir.

Rüyada meleklerin ev ve dam üstüne indiklerini görmek, çok oldukları takdirde, veba ve taun gibi hastalıklara delâlet eder.

Rüyada meleklerin harp sahasına indiklerini görmek, düşman üzerine galibiyete alâmettir. Sıkıntı, üzüntü, keder içerisindeki kimsenin melekleri rüyada görmesi, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görmek, âlim, salih ve muttaki bir çocuğun dünyaya gelmesine delâlet eder ve herkes o çocuğa tâbi olur.

Yine rüyada meleklerden bir meleği şehir veya bir köy içinde görmek, o şehir veya köyde alim ve zahid bir zatın öleceğine alâmettir. Yahut orada zulüm ile bir adam öldürülür.

Rüyada ruhani melekleri görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) Şeref,
b) İzzet,
c) Bereket,
d) Ticaret,

İnsanlar arasında şöhrete erişmek.

Bir kimsenin rüyada melek suretine dönüştüğünü görmesi, izzet ve şerefe delâlet eder.

Nablusî (r.a) demiştir ki:

Bir kimsenin meleği, çocuk görmesi, gelecek zamana; delikanlı görmesi, şimdiki zamana, ihtiyar halde görmesi, geçmiş zamana delâlet eder.

Rüyada meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve mağfiret talebinde bulunduklarını görmek, din ve gidişatın güzelliğine, çok mala, hayır ve berekete delâlet eder.

Rüyada meleklerin bir kabristana indiklerini görmek, o kabristana salih bir kimsenin defnedilmesine işarettir. Meleklerin sokakta görülmesi, o mahal halkının ölçü ve tardıda eksiklik yaptıklarına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir melekle güreştiğini görmesi, üzüntü ve kedere, azizlik ve yücelikten sonra hakir ve zelil olmaya alâmettir. Sıkıntı, üzüntü, meşakkat içindeki kişinin rüyada melek görmesi, sıkıntı ve üzüntüden halas olmaya delâlet eder.

Rüyada meleklerin kendisine selâm verdiklerini görmek, Allah Teâlâ’nın, basiret ve anlayış ihsan edeceğine işarettir.

Bazı kere melekleri görmek şehitlere, bazı kere de emin ve hayırlı adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet reisi tarafından gönderilen kimselere delâlet eder.

Rüyada azap meleklerini görmek, Melikin elçisini veya hakimini görmeye delâlet eder. Yine rüyada meleklerin bir ölüye selam verdiklerini veya bir hüccet ve delil telkin ettiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerini görmek, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç ve selim bir kalbe malik olmaya delâlet eder. Ve o kişi muradının incisini elde eder.

Rüyada bir ölünün, azap meleklerinin kendi yanma gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidişatına, afiyette oluşuna ve taatının Allah indinde kabul edilişine ve borcu varsa o borçtan kurtuluşuna delâlet eder.

* MEKTUP: Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada mektup görmek, altı vech ile tâbir olunur:

a) Velayet,
b) Hüccet (yani delil),
c) Kuvvet,
d) Menfaat,
f) Hikmet,
g) Riyaset…

Rüyada kendisine bir mektup verildiğini görmek, her türlü hayır ve kuvvete nailiyete işarettir. Rüyada bir devlet reisinin kendisine mektup verdiğini veya mektup gönderdiğini görmek, yüksek bir makama delâlet eder. Ve rüya sahibi eğer ehil ise büyük bir memuriyete getirilir.

Rüyada insanlara mektuplar verdiğini görmek, halka iyilik etmeye, güzel amele ve rızka delâlet eder.

Ebu Saidü’l-vaâz demiştir ki: Rüyada sağ elinde yazılı bir kağıt görmek, o senenin feyz ü bereket içerisinde geçeceğine delâlet eder. Sol elinde yazılı bir kağıt görmek, sonunda pişman olacağı bir işe delâlet eder.

* MELEZ AT: Rüyada melez at görmek, izzet ve şerefe, şan ve şöhrete işarettir.

Çünkü melez at büyüklerin bindikleri bir hayvandır.

Bazı kere de melez at görmek, yüksek mevkiye, arzu ve emelin gerçekleşmesine, uzun ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada melez at binicisini görmesi, melez atın delâlet ettiği şerefli kişi için hizmetçiye delâlet eder. Bazı kere de bu biniciyi görmek, garip haberlere ve bunlara muttali olmaya delâlet eder.

* MELİKİN MUHAFIZI: Rüyada devlet reisinin muhafız ve bekçisini görmek, Yüce Allah’ı zikretmeye, uyanık halde bulunmaya, gönül ve kalp safasına ve geceleri ibadet etmeye delâlet eder.

* MEME: Bir kimsenin rüyada iki memesinde süt olduğunu görmesi, zenginliğe, uzun ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada meme görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Küçük evlât,
b) Kız evlât,
d) Dost ve arkadaş,
c) Erkek kardeş,
e) Kız kardeş…

Rüyada bekâr bir kimsenin iki memesinde süt olup aktığını görmesi, o kimsenin evlenmesine delâlet eder.
Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada meme görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

1- Hazine, 2-Mal, 3- Kız evlat, 4-Maişet, 5-Hayat, 6-Din, 7-Şefkat

Rüyada memelerinin büyüdüğünü görmek, malın artmasına, güzel geçime, uzun ömre, çok şefkate, din ve itikadın sağlamlığına delâlet eder.

Rüyada iki memesinde süt olduğunu gören erkek, fakir ise zengin olur ve uzun bir ömür sürer. Bekâr bir erkeğin memesinde süt olduğunu görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.

Rüyada bekâr ve olgun bir kızın memesinde süt olduğunu görmesi, kocaya varmasına delâlet eder. Çünkü onun memesinde süt ancak evlendikten sonra meydana gelir.

Rüyalarında memede süt görmek, henüz evlenme çağma gelmemiş kızlar için, ölümlerine işarettir.

Rüyada iki memesinin birden düştüğünü görmek, çocuklarının ölümüne delâlet eder.

Rüya sahibinin eğer çocuğu yoksa, bu kere rüya, fakirlik ve yoksulluğa işarettir.

Rüyada iki memesi olduğu halde üçüncü bir memenin daha meydana geldiğini görmek, doğacak bir kız çocuğuna delâlet eder.

Rüyada erkeğin memesi, onun gösterişliliğine, rütbesine, sağlık ve hastalığına delâlet eder. Bazı kere de erkeğin memeleri, kendilerinde olan güzellik ve menfaat ile faydaları dokunmayan, kardeş , arkadaş, evlat ve hanıma delâlet eder.

Cabirül Mağribi demiştir ki: Rüyada görülen erkek memesi kadın ile ve kadının memesi kız evlat ile tâbir olunur.

Rüyada birçok memeleri olduğunu görmek, üç vech ile tâbir edilir:

a) Aile,
b) Mal,
c) Gam ve keder

Rüyada memelerinin kadın memesi gibi olup onlardan süt damlattığını görmek, ailesi üzerine kaim olmaya, aileyi görüp gözetmeye ve kadın hakkında lazım olan şeyleri ifa etmeye alâmettir.

Rüyada memesinden akan sütü bir başka adamın emdiğini görmek, hapsedilmeğe delâlet eder ve o kimse zindana düşer.

Rüyada kadının memesi üzerindeki kılları koparıp temizlediğini görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halas olmağa delâlet eder.

* MENDİL: Bir kimsenin rüyada mendil görmesi, arkadaşa, dost ve ahbaba, zevceye veya hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada görülen mendil süslü püslü ise, o takdirde büyük fazilete ve ince, derin mânâlara işarettir.

İnsan için mendil bir ihtiyaçtır. Onunla elini yüzünü kurular, icabında başına sarar, beline bağlar. Bu sebeple mendil rüyası hizmetçi ile tabir edilmiştir. Mendilde görülen çirkinlik veya temizlik, yahut güzellik, yine hizmetçinin çirkin veya güzelliği ile ‘ tâbir olunur.

* MENDİLCİ: Bir kimsenin rüyada mendilciyi görmesi, alim ve elçi söz ileten adama işarettir.

Yine mendilci görmek, ambarlara ve ihtiyaç zamanı için saklanan şeylere vakıf olan bir kimseye delâlet eder.

* MENEKŞE: Kişinin rüyada menekşe görmesi, emsali arasında güzel ve üstün ahlaklı bir hizmetçi ile tabir olunur. Rüyada menekşe çiçeğini yerden kaldırdığını görmek, yine güzel bir hizmetçiye delâlet eder.

Bir hanımın rüyada bahçeden menekşe toplayıp kocasına verdiğini görmesi, efendisinin iltifatına mazhar olmaya alâmettir.

Rüyada güzel menekşe ve güzel ve hoş kokulu olan çiçeği görmek, sabrı ve sebatı az olan bir hanıma delâlet eder.

Rüyada menekşeyi diğer çiçeklerle beraber görmek, ülfet ve muhabbet ile tabir olunur. Menekşe rüyası, bazı kere de ömrü kısa bir çocuğa delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada menekşe görmek, hizmetçiye, menekşeyi toplamak da onu öpmeye delâlet eder.

* MENİ: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada meni görmek, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır.

Bir kimsenin kendisinden akıcı bir nutfenin çıktığını görmesi, onun için meydana çıkacak mal ile tâbir olunur.

* MENGENE: Rüyada mengene görmek, kuvvete, ikbale, mala ve şiddete delâlet eder.

* MENSUR ÇİÇEĞİ: Bir kimsenin rüyada renkleriyle beraber mensur çiçeği görmesi, küçük yaşta ölecek çocuğa veya devamı olmayan bir ferahlığa delâlet eder.

Yine rüyada görülen mensur çiçeği, ilim, hikmet, garip, mensur ve ince manalı sözlere de işarettir. Bazı kere de iyi ve yeni elbiseye delâlet eder.

* MERCAN: Bir kimsenin rüyada mercan görmesi, çok mala, güzel, beyaz ye mesture bir hizmetçiye delâlet eder.

Bazı kere de mercan ve boncuk bağı görmek, Allah Teâlâ’nın yasak ettiği şeye işarettir.

Kirmani demiştir ki: Rüyada mercan görmek, evlada delâlet eder. Mercan ne kadar kırmızı, temiz ve saf olursa, evlat o derece güzel ve temiz olur. Üzerinde mercan taşıdığını görmek, mal ve nimete delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada mercan görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Çok mal,
b) Nimet,
c) Güzel hizmetçi,
d) Evlat

Rüyada bir kimsenin kendisine mercan verdiğini görmek, o zatın malından istifadeye işarettir. Bir mercan satın aldığını görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.

* MERCAN BALIĞI: Rüyada mercan balığı görmek, rızka, menfaata, iyi bir kısmete ve mirasa delâlet eder.

* MERCİMEK: Rüyada mercimek görmek, helal mal ile tâbir olunur. Bazı kere de mercimek görmek, yolculuğa çıkan bir kimsenin arkaya bıraktığı rızka delâlet eder.

Tabircilerden bazıları, rüyada mercimek görmek, keder, üzüntü ve sıkıntı demişlerdir.

Cabirü’l Mağribî demiştir ki: Rüyada mercimek görmek, hu-susan kadınlar için mala delâlet eder. Pişmemiş mercimek yediğini görmek, gam ve kedere işarettir.

* MERDİVEN: Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerde selamete, iyilikle emretmeye, kötülüklerden de men etmeye alâmettir.

Rüyada merdiven üstüne çıktığını görmek, rif at ve izzete, kuvvet ve kudrete ve dinde salâha delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada merdiven görmek, salih kimseler için düşmana galip gelmeye ve zafere, fesat kişiler için de dinde noksanlığa delâlet eder.

Rüyada hasta bir adamın merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi, ömrünün tamam olduğuna delâlet eder.

Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, yüksek bir memuriyet ile tâbir olunur. Eğer rüya sahibi ehil ise çok yüksek mevkilere çıkar.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir merdivenden çıktığını, indiğini tekrar çıktığını ve yine indiğini görmek, insanlar hesabına hayır ve iyilikle çalışmaya delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.

Rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye işarettir.

Rüyada taş merdivenden çıktığını görmek, kalp karanlığına ve yürek katılığına delâlet eder.

Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kötülüklerden kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde delâlet eder.

Dertli üzüntülü kimsenin rüyada merdiven görmesi, üzüntü ve kederden selamete ereceğine işarettir. Yine merdiven rüyası, yolculuğa ve şanı yüce bir zata delâlet eder.

Rüyada yeni bir merdiven üzerine çıktığını görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Hayra ermek,
b) Din,
c) Dünyada yükseklik,
d) İşlerde selamet.

Rüyada demir bir merdivenden düştüğünü görmek, dinde zayıflığa delâlet eder.

Kendisi üzerinde iken merdivenin kırıldığını görmek, düşmana mağlubiyete delâlet eder.

Rüyada hayırlı bir söz dinlemek ve işitmek için merdiven üzerine çıktığını görmek, galibiyet ve büyüklük ile tâbir olunur.

* MERDİVEN BASAMAKLARI: Nablusî demiştir ki: Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine alâmettir.

Denilmiştir ki: Merdiven salih amellerdir. Birinci basamak namaz, ikinci oruç, üçüncü zekât, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur’ân-ı Kerim okumaktır.

Rüyada yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını görmek, cennetin en yüksek derecesine vasıl olmaya işarettir. Yüksek yere çıkmaksızın o çardağın biraz aşağı basamağında durduğunu görmek, ölümünden sonra cennetin yüksek derecelerine erememeye delâlet eder.

Rüyada merdiven basamaklarından aşağıya indiğini görmek, yolcu ise seferden dönmeye işarettir. Reis ise vazifeden azledilmeye alâmettir.

Bazı kere de rüyada merdiven basamakları görmek, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya delâlet eder. Yine merdiven basamakları, yolcunun durak ve konak yerlerine işarettir.

Rüyada görülen merdiven basamakları kerpiçten ise, bu rüya güzeldir. Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa bunun zıttı ile tâbir edilir.

Çamur ve balçıktan olan merdiven ayaklarını görmek, vali ve daha yüksek makamlardaki kimseler için din ile beraber izzet ve kudrete delâlet eder.

Tüccar kimsenin böyle bir rüya görmesi, din ile beraber ticarettir. Rüyada görülen merdivenin ayakları taştan ise kalp katiliğı ile beraber yüksekliğe işarettir. Ağaçtan olursa nifak ve riya ile beraber yine yüksekliğe delâlet eder. Çünkü insan merdiven basamaklarından çıka çıka ta yükseklere varır.

Altından merdiven basamakları görmek, devlet, servet ve bolluğa işarettir. Eğer gümüşten olursa her basamağın adedince hizmetçiye delâlet eder. Bakırdan yahut tunçtan ise dünya metaına delâlet eder.

Yine rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve cennetteki derecedir. Yavaş yavaş ve temkin ile basamakları çıktığını görmek de cennetteki dereceye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sayarak merdivenleri çıktığını görmesi, basamakların sayısı kadar hayat sürmeye işarettir. Beş basamak, beş vakit namaz ile tâbir olunur. Bu sebeple basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlıktır.

Rüyada merdiven basamakları üzerinde oturduğunu gömek, nimet, izzet ve devlete delâlet eder.

* MERİH YILDIZI: Rüyada merih yıldızını görmek, korku, üzüntü, keder, şer ve kan dökülmesine delâlet eder.

Rüyada Merinin yukarıdan aşağıya indiğini, uğursuz veya yanar halde bulunduğunu görmek, yangın felâketine, zulme, kapalı şeylerin açılmasına ve evlerin yıkılmasına delâlet eder.

Bazı kere de Merih yıldızı görmek, devlet reisinin kumandanı veya devletin polisine delâlet eder.

* MERİNOS: Rüyada merinos koyunu görmek, helal rızka, nimete, çok kazanca ve berekete delâlet eder.

* MERKÜR: Rüyada merkürü veya onunla şakalaştığmı görmek, devlet büyüklerinden birisiyle karşılaşmaya delâlet eder.

Bazı kere de merkür görmek, rüya sahibinin bir taraftan diğer bir tarafa nakletmesine işarettir. Bazan da üzüntü, keder ve sava-. şa delâlet eder.

Yine merkür rüyası, devletin güvenlik kuvvetlerine de işarettir.

* MERKEP: Rüyada merkep görmek veya ona binmek, baht ve yüce mertebe ile tâbir edilir. O merkepte görülen iyi ve kötü her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur.

Rüyada kendi malı olan merkebi görmek, hayır kapılarının açılmasına delâlet eder.

Ve o kişi üzüntü, keder, gam gibi sıkıntılardan halas olur.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada merkep görmek, on vech ile tâbir olunur:

a) Baht,
b) Devlet,
c) Riyaset,
d) Mal,
e) Zevce,
f) Hizmetçi,
g) İzzet,
h) İkbâl,
ı) Mertebe,
i) Emrin yerine getirilmesi.

Rüyada görülen en iyi merkeb sahibine son derece muti olan merkebdir. Rüyada merkep eti görmek, ticarette kazanca ve men-faata delâlet eder.

Rüyada kendi merkebini öldürüp etinden yediğini görmek, mal ve maişetten dolayı hüzne ve kedere düşmeye delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada bir merkep satın aldığını gören bir hayra erer, rüyada merkebinin bir gözü kör olduğunu görenin maişeti ve işleri bozuk gider.

Rüyada merkebinin at olduğunu görmek, hükümet tarafından gelecek hayır ve menfaata işarettir.

Rüyada merkebine ağır bir yük yükleyip üzerine bindiğini görmek, nihayetsiz servet ve mala ve de zenginliğe alâmettir. Merkebin anırdığını görmek, fena bir habere işarettir.

Rüyada dişi merkebe bindiğini görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

* MERMERCİ: Bir kimsenin rüyada mermerciyi görmesi, beyaz ve kırmızı hasır veya kumaş dokuyucuya yahut da yorgancıya işarettir.

Bâzı kere de mermerciyi görmek, şeref, izzet, yücelik, dostluk ve muhabbete delâlet eder.

* MERMER: Rüyada mermer taşı görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) İzzet,
b) Yükseklik,
c) Mal,
d) İyi geçinen karı koca…

Bir kimsenin rüyada nezdinde mermerden bir şey olduğunu görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe, bekâr ise, evliliğe delâlet eder.

Rüyada mermerden yapılan havuz, fıskiye, su oluğu ve çeşmeyi görmek, keder ve şiddetin gitmesine, ferah ve sevincin gelmesine, şerefli zevceye, güzel çocuğa, menfaata, yüksek eve ve bol rızka delâlet eder.

Rüyada mermerden kabirler, nakışlı direkler, sütunlar ve mermer mihraplar, âhiretin saadet ve salahına, güzel medhe ve daima makbul olan vakitlere delâlet eder.

Yine rüyada, mermer direk ve ayaklar ve temeller, menfaat ve yaşayışa, şöhretin her tarafı kaplamasına delâlet eder. Mermer köprüler de güzel kadınlara alâmettir.

Rüyada bazısı, bazısının içine yerleştirilmiş mermer taşı görmek, güzel yazıya ve çok mehir vererek evlenmeye delâlet eder.

* MERSİN AĞACI: Rüyada mersin ağacı görmek, ümit, sıhhat ve afiyete delâlet eder.

* MESCİD: Mescitler Allah’ın evleridir. Mescitlerde Allah Teâlâ’ya ibadet yapılır. Bu sebeple rüyada mescid gömek, hayır, bereket, ilim, hikmet, izzet ve şerefe delâlet eder.

Mescid rüyası, âlimlere de işarettir. Rüyada mescidin kapılarını görmek, erkek âlimlere ve hafızlara delâlet eder. Rüyada bir mescid yaptırdığını görmek, sünnete, hayra, nimete, akrabaları ziyarete, ehil ise hakim olmaya delâlet eder.

Rüyada kendi evinin mescide dönüştüğünü görmek, hayırlı amele, ibadet ve şerefe, izzet ve yüksekliğe erişmeye alâmettir.

Rüyada dükkanının mescid veya mescidin dükkan olduğunu görmek, bol rızka, helal kazanca ve menfaata delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada terkedilmiş mescitleri görmesi, alimlerin ihmalkar ve kusurlu oluşlarına, insanlara iyilikle emir etmemelerine, onları kötülüklerden de sakındırmamalarına delâlet eder.

Bir kişinin rüyada mescidin saçak ve tavanını yaptığını görmesi, fakir fukaraya ve yetimlere yardım etmeye işarettir.

Rüyada bir mescide vardığını fakat onun kapalı olduğunu ve kendisi için açıldığını görmek, borçlu ve darda kalan bir kimseye yardım etmeye ve onu sıkıntıdan kurtarmaya delâlet eder. Ve o kişi halk tarafından övülür.

Rüyada bir mescid içinde öldüğünü görmek, makbul bir tevbe-den sonra ölmeye işarettir. Rüyada mescidin halılarının eskimiş ve yıpranmış olduğunu görmek, o mescidin cemaatının halinin bozulmasına delâlet eder.

Rüyada Mescid- i Haram’a girdiğini görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, bekar için güzel ve saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* MESCİD-İ AKSA: Bir kimsenin rüyada Mescid-i Aksa’da namaz kıldığını görmesi, büyük bir mirasa nail olmaya delâlet eder. Veya kendisi iyilik ve ihsan sahibi biri olur.

Rüyada Mescid-i Aksa’da kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, hacca git meye işarettir.

Rüyada kendisini Beyt-i Mukaddes’te abdest alıyor görmek, ele geçecek mala alâmettir ve mağfirete delâlet eder. Çünkü abdest, hataları temizler.

Rüyada Mescid-i Aksa’dan dışarı çıktığını görmek, yolculuk ile tabir olunur. Elinde miras malı bulunuyorsa, o mal elinden gider.

* MEST: Abdest için ayağa giyilen mesti rüyada görmek, bekâr için saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Mest rüyası, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya delâlet eder. Rüyada ayağına iki mest giydiğini görmek, denizde veya bir binek üzerinde yolculuğa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sıkı halde mest giydiğini görmesi, üzüntü ve sıkıntıya ve borç ile aranmaya işarettir.

Rüyada atkı ile beraber mest giymek, rütbenin üstünlüğüne ve geniş rızka delâlet eder.

Denilmiştir ki: Mesti kışın evvelinde görmek hayra, sonunda veya yazın görmek de, üzüntü ve kedere alâmettir.

Rüyada mest görmek, zevceye de delâlet eder. Tek bir mest bulduğunu görmek, ahiretini terk ederek dünyaya meyletmeye ve farzları terk edip nafile ile meşgul olmaya delâlet eder.

Rüyada mestinin kuyuya düştüğünü veya yandığını görmek, eğer evli ise hanımın ölümüne delâlet eder.

Rüyada hiç giymediği halde mest görmek, yabancı kavimlerden gelecek mala delâlet eder.

Rüyada bekâr bir adamın altı yırtık mest aldığını görmesi, evleneceği kadının dul olacağına alâmettir.

Rüyada iki mesti çalınmış olduğunu görmek, iki türlü üzüntüye delâlet eder.

Rüyada mest görmek, hayvanlar ile de tabir olunur. Mestte meydana gelen şey, hayvanında da meydana gelir. Rüyada elinden mestinin birinin gittiğini görmek, malının yarısının gideceğine işarettir. Eğer iki mesti birden gitse, bu defa malının tamamı elinden çıkar.

* MEŞAKKAT: Hasta kimsenin rüyada meşakkat hali görmesi, ölümüne delâlet eder.

Ailenin geçimini temin edenler için de, zahmet ve sıkıntıya işarettir.

* MEŞ’ALECI: Kir kimsenin rüyada meş’aleci görmesi, halkın kendisiyle hidayete erişecekleri adama delâlet eder.Rüya

da meş’aleciyi görmek, hayra, ilme, fazilete ve nasibi az olmakla beraber kendisine söz ve işinde insanların müracaat ettiği bir zâta delâlet eder.

* MEŞ’ALE: Rüyada etrafı aydınlatan meş’ale görmek, insanlara faydalı bir kimseye, ilminden istifade edilen alime delâlet eder. Meş’alenin ziyasını görmek, din ve hidayettir.

Rüyada meş’alenin sönmesi veya söndürülmesinin görülmesi, devlet reisinin veya ilmiyle halkı aydınlatan bir alimin vefatına delâlet eder.

Bazı kere de meş’alenin söndüğünü görmek, adalet ve nimetin zevaline delâlet eder.

* MEŞ’ARİL-HARAM: Bir kimsenin rüyada bu dağı görmesi, emirlere uymaya ve vasiyetleri tutmaya işarettir. Yine bu rüya korkudan emin olmaya, hayırlı bir habere ve emniyetin devamına delâlet eder.

* MEŞE AĞACI: Rüyada meşe ağacı görmek, uzun ve bereketli bir ömre delâlet eder.

* MEŞGULİYET: Kişinin rüyada herhangi bir işle meşgul olduğunu görmesi, eğer bekâr ise evlenmeye delâlet eder.

Rüyada kendi işinden başka bir işle meşgul olduğunu görmek, eğer o yeni iş onun idare ve geçimine kafi bir işse, bu rüyanın tabiri, rızkının yenilenmesine, zevceye, çocuğa ve ibadete delâlet eder.

* MEŞİN YATAK: Nablusî (rh.a) demiştir ki:

– Rüyada görülen meşin yatak, bir kadının hizmetçisi, onun sırlarına vakıf olan ve onları insanlardan gizli tutan şerefli bir kimseye delâlet eder.

Bazı kere de meşin yatak görmek, zevceye, hizmetçiye ve evlerin gizli hallerine delâlet eder.

Rüyada meşin yatak görmek, kişinin sırlarını söylediğini ana ve baba gibi en yakın kimselere işarettir.

Meşin yatak, erkek ile de tâbir olunur.

Bazan da meşin yatak görmek, evlad ü ıyâlin yediği mala delâlet eder.

* MEŞRUBAT: İbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:

– Rüyada kokusu güzel ve tatlı meşrubat içmek altı vech üzere tâbir olunur:

a) Dinde safa,
b) Menfaat,
c) Faideli ilim,
d) Uzun ömür,
e) Güzel geçim,
f) Zikrullah.

Rüyada kendisine bir ölü tarafından kokusu hoş ve tatlı bir meşrubat verildiğini görmek, iyilikle emredip kötülükten men etmeye ve o ölünün cennet ehlinden olmasına delâlet eder.

Zengin bir kimsenin rüyada, bal, elma, gül suyu veya herkesin arzu ettiği bir meşrubatı içtiğini görmesi, onun için açılacak hayıra ve iyiliğe delâlet eder. Bu rüya fakirler için, çirkinlik olarak tâbir edilir. Çünkü fakir her istediğini bulamaz.

Rüyada elma suyu görmek, bir hizmetçi tarafından görülecek menfaata, üzüntü ve keder bulunan dünyalığa ve yine bir kimse tarafından vukubulacak hizmete delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada meşrubat içtiğini görmesi, hastalığının şifa bulmasına delâlet eder.

Rüyada elma ve meyve suyu içtiğini görmek, onun meyvesine, nilüfer ve gül suyu içmek de imkansız şeylere ve vaad eden kimsenin vadine itimat edilmemesine delâlet eder.

Rüyada tanınmayan bir meşrubatın içildiğini görmek, ehl-i hakkın ve inayet sahiplerinin içtikleri şeye delâlet eder.

* MEŞHUR: Bir kimsenin rüyada kendisini meşhur olmuş görmesi, makam ve mevkiinin yüceliğine, itibarının artacağına delâlet eder.

* METHEDİCİ: Rüyada herhangidir şeyi medheden kimseyi görmek, köle ve hizmetçi alıp satanlara veya güzel sözleri bi-raraya getirmeye ve ilmin derinliklerine inmeye delâlet eder.

* MEVKİ: Rüyada bir üst dereceye terfi ettiğini görmek, ikbâle, servete, feraha, izzet ve şerefe delâlet eder.

* MEYHANE: Kişinin rüyada meyhane görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, darlıktan genişliğe delâlet eder.

Bazı kere de meyhane görmek, günahkâr kadına ve kötü huylu hizmetçiye işarettir.

Rüyada meyhane gören kimseye eğer bir şey vaad edilmişse, bu rüya, vaadinin yerine getirilmesi zamanının yaklaştığına işarettir.

Hasta kimsenin meyhane görmesi, ölümünün yaklaştığına delâlet eder.

* MEYHANECİ: Rüyada meyhane işleten kişiyi görmek, hayat ve safanm hoşluğuna, yara ve hastalıkların şifa bulmasına ve afiyete delâlet eder.

Meyhanede haram irtikap edildiğinden çok kere de meyhaneci görmek, faiz yemeye veya domuz satıcısına delâlet eder.

Hurma şarabı satan meyhaneciyi görmek, kendi şahsi menfaati uğruna halkı batıl şeylere teşvik eden kimseye delâlet eder.

* MEYVE: Yüce Allah kulları için türlü çeşit meyveler vücuda getirmiştir. Bu sebeple rüyada meyve görmek, rızık ve menfaa-ta ve faideli ilme delalet eder. Meyvenin tatlı olanı, rızkın helal ve güzeline işarettir.

Ekşi meyveyi seven kişinin rüyada ekşi meyve görmesi, yine rızka delâlet eder.

Tabiatına uygun olmayan kişinin rüyada ekşi meyve yediğini görmesi, haram mala ve hastalığa delâlet eder.

Yine rüyada bir yerde toplu olarak meyveler görmek, ülfet ve topluluğa ve insanlar arasındaki kaynaşmaya işarettir. Dağınık meyveler de bunun aksine delâlet eder.

Meyve rüyası, hanımlara, evlada, paraya, mala, ticarete, ilme, emlake, salih amellere, aile ve akrabaya, yahut sevince ve hastalıklardan şifa bulmaya delâlet eder.

Rüyada meyveleri oturduğu yerde topladığını görmek, zahmetsiz ve meşakatsiz kazanılan rızka delâlet eder. Meyveler şu şekilde de tabir edilmiştir:

a) Mal,
b) Rızık,
c) Şeref,
d) İlim,
e) Evlat,
f) Ticaret,
g) Salih amel,
h) Hastalıktan kurtuluş…

Rüyada bir dağda sahipsiz yabani meyveler görmek ve onlardan yemek, ilim ve rızka ve hiç kimsenin minneti olmaksızın sırf Allah Teâlâ’dan gelecek hibe ve ihsanlara alâmettir.

Rüyada bir ağacın kökünden meyveler devşirdiğini görmek, ilimde ve rütbede yüksek bir mevkide bulunan büyük zatlardan ilim ve fıkıh tahsil etmeye işarettir.

* MEYVE KURDU: Rüyada meyve kurdu görmek, iyi değildir. O kurdun görülmesi, azar azar hırsızlık yapan takva sahiplerinin bezekleriyle kendisini bezeten, riya ve nifakını gizli tutan hırsız adama delâlet eder.

MEVT (Ölüm): Danyal (a.s) demiştir ki:

– Rüyada vefat edip ehil ve ıyalinin etrafında ağladıklarını, gasil ve tekfin edilerek kabre konulduğunu görmek, o kişinin dinde fesadına delâlet eder. Eğer defhedilmezse salah-ı umuruna işarettir.

Rüyada vefat etmiş ve tabuta konularak kaldırılmış ve halkın, cenazesinde yürümekte olduğunu görmek, şan ve şerefe, izzet ve rifate delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir memleketin hükümdarının vefat ettiğini görmek, o memleketin harab olmasına ve felâketine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada öldüğünü, teçhiz ve tekfin edilerek def olunduğunu ve sonradan dirilerek kabirden çıktığını görmesi, günah ve isyana tevbe etmeye ve Hakka yönelmeye alâmettir.

* MEZARCI: Nablusî demiştir ki: Rüyada mezarcı görmek, müşkül ve zor işleri yapan ve ölümüne kadar da bundan rahatı olmayan bir kimseye delâlet eder. Bir kişi yer altında toprak kazdığını görse, bâtıl ve aslı olmayan bir şeye dalar. Rüyada dağ kazan kimseyi görmek, azametli ve güçlü bir kimseye yardımcı olmasına işarettir.

Bazı kere de mezar kazıcısını görmek, hapishane gardiyanına ve çirkin işleri gizli tutmaya delâlet eder.

* MEZAR: Rüyada mezar görmek, hapse, hapishane de kabre delâlet eder. Çünkü hapishane canlı adamın kabri gibidir. Rüyada bir mezar yaptığını görmek, ev tamirine işarettir.

* MEZBAHA: Mezbaha rüyası hayıra alâmet değildir. Zira orası ölüm vadilerini andırır. Ölüm, yüzülmek, kan dökülmek gibi korkunç şeyler hep mezbahada vuku bulur.

Rüyada mezbaha görmek, zalim ve zina yapan kimselerin evlerine delâlet eder. Bazı kere de ihtiyaçları görmeye ve sevince işarettir.

Hasta kişinin rüyada mezbahaya girdiğini görmesi, onun ölümüne ve malının vereselerine taksim edileceğine delâlet eder.

Rüyada sağlam kimseye mezbahadaki kan ve pisliklerin bulaştığını görmek, onun keder, üzüntü ve sıkıntıya uğrayacağına delâlet eder.

Yine mezbaha rüyası, zulüm, işkence ve hapishane ile tâbir olunur…

* MEZBELE: Rüyada mezbele yani çöplük görmek, dünya ile tabir olunur. Rüyada bir mezbelenin yahut süpürüntü yığınının üzerine çıktığını görmek, dünyayı ele almaya delâlet eder. Dünya o kimseye yönelir.

Rüyada mendiline veya cebine süpürüntü doldurduğunu görmek, çok mal ve dünyalığa delâlet eder. Aslında dünya da bir çöplük mesabesindedir.

Bir kimsenin rüyada evinden çuval veya bir kap ile süprüntü âifg dışarı döktüğünü görmesi, malını israf etmeye işarettir. Bunun tersine, evine çuval ile veya başka şeyle süpürüntü getirdiğini görmek, senginliğe, mala, rızka ve menfaata delâlet eder.

Mezbeleyi hazine olarak tabir etmişlerdir. Rüyada bir mezbeleye malik olduğunu gören kimse, hazinelere sahip olur.

* MISIR: Rüyada mısır yediğini görmek, rızka, işlerde başarıya, mal ve menfaata delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada mısırı koçanı üzerinde görmek, bir kese altına delâlet eder.

Rüyada mısırın haşlanmış veya kebap edilmiş halde görülmesi çiğ görülmesinden iyidir. Mısırın tazesi suhuletle ele geçecek mala delâlet eder.

* MIKNATIS TAŞI: Rüyada birçok mıknatıs taşları görmek, haram ve menbaı çirkin mala delâlet eder. Rüyada bir mıknatıs taşı aldığını veya ona malik olduğunu görmek, yine ele geçecek haram mal ile tâbir olunur.

* MISIR EHRAMLARI: Bir kimsenin rüyada Mısır ehramlarını görmesi, geçmiş milletlerin garip hal ve hareketlerine, tefekkür ve mevzeye delâlet eder.

* MIZRAK: Rüyada mızrak görmek, saltanat ve kuvvete delâlet eder. Çünkü mızrak eski harp aletlerindendir.

Fakir bir adamın rüyada mızrak görmesi, zenginliğe zengin kimsenin görmesi de malının ve şöhretinin artmasına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada mızrak görmek dokuz türlü tâbir edilir:

a) Kuvvet,
b) Zafer,
c) Sefer,
d) Velayet,
e) Zevce,
f) Evlat,
g) Emn ve eman,
h) Güçsüzlük,
i) Riyaset.

Rüyada görülen mızrağın ucunda demir yoksa, bu takdirde rüya, kuvvetli ve sert bir çocuğa veya faydalı bir ticarete yahut menfaatlı bir kazanca alâmettir.

Rüyada mızrağının kırıldığını görmek, evladı veya kardeşinin vefatına işarettir.

Rüyada at üzerinde ve elinde mızrak olduğunu görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.

Elindeki mızrağın kırıldığını görmek ise, izzet ve itibarının noksanlaşacağına delâlet eder.

Rüyada birisinin kendisine mızrakla vurduğunu, vurulan yerden de kan çıktığını görmek, vücudun sıhhat ve afiyetine ve çok mala delâlet eder.

* MIZRAKÇI: Bir kimsenin rüyada mızrakçıyı görmesi, harp ve düşmanlığa ve yazı ile münazaraya işarettir. Yine mızrakçı rüyası, ırz ve namus hakkında kötü söz etmeye ve haram kazanca delâlet eder.

Rüyada mızrağın ucundaki demiri görmek, içinden çıkılması zor olan işlere girmeye, bazı kere de ölüme delâlet eder.

* MİDE: Bir kimsenin rüyada mide görmesi, ömür, rızık ve maişete işarettir. Rüyada midesini kuvvetli ve sağlam görmek, rüya sahibi hakkında hayra ve uzun bir ömre delâlet eder. Eğer midesi kuvvetli ve sağlam değilse, bunun tam zıttı tecelli eder.

Rüyada mideyi boş görmek, hayır, rahat, hastalıklardan kurtuluşa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada mide görmek, altı şekilde tâbir olunur:

a) Rızık,
b) Ömür,
c) Sıhhat,
d) Hayır,
e) Evlat,
f) Mal.

Rüyada midesini büyümüş görmek, rızkın genişliğine ve malın artmasına, küçülmüş görmek de fakirlik ve sıkıntıya delâlet eder. Rüyada göğsünü yarıp midesini çıkardığını ve attığını görmek, hırs ve tamadan kurtulmağa delâlet eder.

* MİĞFER: Rüyada miğfer, düşmana galibiyete ve düşmandan emin olmaya işarettir.

Miğfer rüyası şu şekilde de tâbir olunur:

a) Mal,
b) Zevce,
c) İşsiz kimse için iş,
d) Yolculuk.

Bazı kere de miğfer görmek, azarlayıp başa kakmağa, korkudan veya baş ağrılarından halas olmağa alâmettir.

Rüyada başında kıymetli bir miğfer görmek, sevinçli, zengin ve güzel bir kadına delâlet eder.

Görülen miğferin değersiz olması, çirkin bir kadına işarettir. Rüyada başında bir miğfer olduğunu görmek, mal ve servetin noksan olmasından emin olmaya işarettir.

Rüyada, kendisine devlet reisi tarafından bir miğfer verildiğini görmek, kuvvet, izzet ve velayete delâfet eder.

Bekâr kimsenin rüyada demir miğfer görmesi, kudretli ve güçlü bir zatın evinden bir zevce almasına delâlet eder.

* MİHRAP: Rüyada mihrap görmek, imama veya bir öndere delâlet eder.

Rüyada İmamın mihrapta namaz kıldığını görmek, ona tabi olmaya delâlet eder. Yine rüyada vaktin dışında mihrapta namaz kıldığını gören kimsenin kendisinden sonra evlat ve torunlarının erişecekleri hayra ve memuriyete delâlet eder.

Rüyada mihraba bir veya iki damla, ya da üç damla sidik damlattığını görmek, her bir damlası temiz bir evlada delâlet eder. Kişinin rüyada mihrapta namaz kıldığını görmesi de kendisi için güzel bir müjdedir.

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada mihrap görmek, helal rızka, saliha bir zevceye delâlet eder. Rüyada bir caminin mihrabını kıbleden eğrilmiş halde görmek, bidat ve nifaka işarettir.

Rüyada mihraba sidik yaptığını görmek, rüya sahibinin erkek bir çocukla müjdelenmesine ve o çocuğun büyüdüğünde insanlara önder olmasına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada evlerdeki mihrapları parmaklarıyla tayin etmek, oranın erkek evlada kalmasına, eğer erkek çocuk yoksa vakfa ait olmasına delâlet eder.

Bazı kere de mihrap görmek: “Zekeriyya ne zaman (kızın bulunduğu) mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu.” (Al-i İmran, 37) mealindeki ayet işaretince helal rızka ve sa-liha bir zevceye delâlet eder…

* MİKAIL: Rüyada büyük meleklerden Mikail (a. s) görmek, mümin ve muttaki kimseler için dünya ve ahirette müjdelenmeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.

Rüyada Mikail (a.s)’ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmek, nimete, sevince, rahmete erişmeye ve cennete girmeye delâlet eder.

Rüyada Mikail (a.s)’ı görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Mal ve servet,
b) Şeref,
c) Yüce makam,
d) Cömertlik ve kerem.

Rüyada Mikail (a.s)’ı bir şehirde veya bir köyde görmek, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağmasına delâlet eder. Ve o beldede rızık ve yiyecekler bollaşır.

Yine o mübarek meleği görmek, rızka, ucuzluğa, bereketlerin inmesine ve rahmetin istenilen şekilde meydana gelmesine, ziraatın büyümesine delâlet eder.

Bazı kere de Mikail (a.s)’ı görmek, hazinedara ve bütün insanların ihtiyaçlarına sarfedilecek malın mutasarrıfına delâlet eder. Yine Mikail (a.s)’ı görmek, tebaasını esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi halkına merhamet eden devlet reisine alâmettir.

Rüyada Mikail (a.s) ‘ı görmek, bazan da çocuk doğurmaya, kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Mikail (a.s)’ın şekline girdiğini görmesi, mala, ucuzluk ve bolluğa, berekete delâlet eder. Ve o kişinin yolu güzel bir yol olur…

* MİNA: Bir kimsenin rüyada Mina’da olduğunu görmesi, korkulardan emin olmaya, dünya ve âhirette arzu ettiği her şeye kavuşmaya delâlet eder.

* MİNARE: Rüyada minare görmek, insanları Hakka davet etmeye ve insanlar arasını bulmaya delâlet eder. Çünkü minareden günde beş defa Hakka davet yapılır.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada minare görmek, halkı hayra davet eden bir kimseye, minareyi imar ve bina ettiğini görmek, hayır işlemeğe, hayır sahiplerinin ve İslâmdan bir cemaatin hayır için toplanmasına delâlet eder.

Rüyada bir minareyi yıktığını görmek, Müslümanları ızdıraba düşürecek kötü ve fena bir amel işlemeye delâlet eder.

Rüyada hiçbir sebep yokken minarenin düştüğünü Ve harap olduğunu görmek, o mahal halkının dağılıp perişanlığına veya müezzinin vefatına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada minare görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Devlet reisi,
b) Kadri yüce bir zat,
c) İmam,
d) Müezzin.

Rüyada minare üzerine ekmek konulduğunu görmek, devlet reisinin halka zulüm edeceğine alâmettir.

Rüyada bir mahalde yeni bir minare inşa edildiğini görmek, o beldeye büyük ve kadri yüce bir zatın geleceğine delâlet eder.

Rüyada minare üzerinde Allahü Teâlâ’yı zikrettiğini görmek, şöhrete ve dünyada yüceliğe delâlet eder. Rüyada ağaçtan yapılmış bir minareye çıktığını ve orada ezan okuduğunu görmek, velayet, kuvvet ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada minareden bir kuyu içine düştüğünü görmek, mütedeyyin ve güzel bir zevcesi olduğu halde onun üzerine yaramaz ve şerli bir kadınla evlenmeye işarettir. Veya bu rüya , o kimsenin devlet ve nimetinin elinden gitmesine delâlet eder.

* MİNARE KANDİLİ: Rüyada minare kandili görmek, o mescidin hizmetçisine ve müezzinine delâlet eder. Rüyada minarenin kandilinde görülen eksiklik veya fazlalık, evin hizmetçisine nisbet edilir. Rüyada minarenin alemi, hizmetçisinin başı ile tâbir olunur.

* MİNBER: Bir kimsenin rüyada minber görmesi, ululuğa, İslâm cemiyetine ve Yüce Allah’ın kitabında zikrettiği ulvî makama delâlet eder.

Rüyada minberde uyuduğunu görmek, devlet reisinin himayesine girmeye ve korkulardan emin olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada minber görmek, beş türlü tâbir edilir:

a) Sultan,
b) Hakim,
c) İmam,
d) Hatip,
e) Yüksek mertebe.

Bir kimsenin rüyada minber üzerine çıktığını ve orada iyiliğe, hayra, hakka dair söz söylediğini görmesi, nimet ve devlete erişmeye ve hayırlı şöhrete delâlet eder.

Bazı kere de minber görmek, valiliğe•, düşmanları kahretmeye, kuvvet ve kudrete delâlet eder.

Rüyada devlet reisini minber üzerinde görmek, onun devlet ve saltanatının devamına ve düşmanları üzerine galip gelmeye delâlet eder.

Bir kimsenin elleri arkasında olduğu halde rüyada bir minber üzerinde halka hitabede bulunduğunu görmesi, onun idam edilmesine veya fasık bir adam olmasına delâlet eder.

* MİNDER: Rüyada minder görmek veya minder üzerinde oturduğunu görmek, yüce makama ve büyüklüğe delâlet eder.

* MİS: Rüyada misi erittiğini görmek, dünya malı için münakaşa etmeye işarettir.

* MİSBAH (Lâmba): Rüyada yağ ile yanan lamba görmek, eğer lamba şişe ve billurdan ise, tevfik-i Hakka, ibadet ve taate, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.

* MİSAFİR: Rüyada hanesine bir misafirin geldiğini görmek, bir erkek çocukla müjdelenmeye işarettir. Evinde hamile hanım bulunmayan kimsenin rüyada misafir geldiğini görmesi, tez zamanda kavuşacağı rızka delâlet eder.

Yine misafir görmek, keşif ve ihbara, uzaklardan gelecek bir habere de delâlet eder.

* MİSAFİRHANE: Kişinin rüyada misafirhane görmesi, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya delâlet eder.

Bazı kere de misafirhane görmek, açlığa ve nefsini şehvetlerden men etmeye işarettir.

Misafirhane evlenmekten kaçınmaya ve tenhaları mekan edinmeye de delâlet eder.

* MİSK: Bir kimsenin rüyada Misk görmesi, ilme, insanlar nezdinde hayırla yad edilmeye, şecaata ve edebiyata delâlet eder.

Rüyada ölmüş bir kimsede misk görmek, o ölünün cennet ehlinden olduğuna delâlet eder. Bazı kere de misk rüyası, ticaret ehli için karlı ve faydalı ticarete delâlet eder.

Danyal (a.s) buyurmuştur ki: Rüyada yanında misk olduğunu gören kimse, ilme, şecaata, insanlar nezdinde güzel bir şekilde yadedilmeye mazhar olur.

Rüyada bir göbeği yarıp içinden misk çıkardığını görmek, zengin, iffetli ve şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Göbekten çıkan misk bozuk ve fena kokulu ise, rüya tam bunun zıttı ile tâbir olunur.

Misk rüyası, mala, rızka, dünya metama işarettir. .. Misk, rüyada onu koklayan veya ona malik olan kimse için güzel geçime ve hayra delâlet eder.

Miskin azalmış hali, güzel övgüye ve iyi bir şekilde anılmaya delâlet eder. Azalmışı da şükretmeyen bir kişiye, rüya sahibinin iyilik yapmasına alamettir.

Güzel kokulu şeylerden karanfil ve güzel kokulu cevizler gibi siyah olan her şey iftihar etmeye ve sevince işarettir.

Bekâr bir kimsenin bir yerden misk aldığını görmesi, evleneceğine delâlet eder.

* MISKAL (Tartı ölçüsü) : Bir kimsenin rüyada miskalle tarttığını görmesi, iyilikle emir, kötülükten men etmeye, öğüt ve nasihata ve insanları kötülükten sakındırmaya delâlet eder.

Rüyada miskalle tartmak hidayete, doğruluğa, bazı kere de günaha delâlet eder.

* MİSVAK: Rüyada abdest alırken misvak kullandığını görmek, onunla dişlerini temizlediği miktarca, Nebiyy-i Zîşan’ın Sünnet-i Seniyyesini yaşamaya, akrabasına iyilik etmeye ve onların külfet ve meşakkatlarına tahammüle delâlet eder.

Rüyada misvak kullanıp dişlerinin kanadığını görmek, günahlardan halas olmağa işarettir. Bazı kere de bu rüya, günahları biriktirmeye, aile halkına eza ve cefa etmeye ve onların mallarını almaya delâlet eder.

Bazı kere de misvak ile dişlerini kanattığını görmek, halkı gıybet etmeye alâmettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada misvak kullandığını görmek, sözden kaçınmaya, bazan günahtan temizlenmeye küfürden sonra İslama, borcu edaya, bazan da kişiyi Cenâb-ı Hakka yaklaştıracak amele ve vaadini yerine getirmeye, bazan da zevcenin hamileliğine ve bekar kadının evlenmesine delâlet eder.

* MİZAN: Rüyada mahşer meclisinde mizanın kurulduğunu görmek, adaletin her yeri kapladığına, zulmün kalktığına delâlet eder.

Rüyada amellerinin mizanda tartıldığmı ve hasenatının ağır geldiğini görmek, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.

Yine rüyada mizanı görmek, ferah ve sürura, düşmana galibiyete adalet ve insafa delâlet eder. Mizanda bütün insanların amelinin birer birer tartıldığmı görmek, nice bin esrarın meydana çıkmasına alâmettir.

Rüyada mizanda günahının sevabından daha ağır geldiğini görmek, rüya sahibinin zahmetlere ve meşakkatlara duçar olacağına delâlet eder.

* MUALLİM (Öğretici): Rüyada muallim görmek, kudret ve saltanatıyla tanınan ve çeşitli sanatlara vakıf olan bir sultana delâlet eder.

Muallim görmek, emire veya hakime, yahut fıkıh ehline işarettir. Bazı kere de muallim görmek, serçe kuşu avcısına ve satıcısına delâlet eder.

Rüyada kendisinin muallim olup birine ilim öğrettiğini görmek, insanlar nezdinde ulvi mertebeye ve şerefe delâlet eder. Muallim, cahil bir kavmin reisi olarak da tâbir edilir.

* MUHAFIZ: Bir kimsenin rüyada muhafız görmesi, emniyet, selamet ve namaza delâlet eder. Yine muhafız görmek, şeytan ve onun avanesinden korunmak ve kaçınmak için verilen gizli sadakaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada muhafız görmek, köpeklere işarettir. Zira köpek sahibini tehlikelerden korur.

* MUHAFIZ BÖLÜĞÜ: Rüyada devletin muhafız bölüğünü görmek, kudret ve izzete, korkulardan emin olmaya, sefere, karan ve denizde harekete, hastalıklardan şifa bulmaya alâmettir.

* HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.S): Kitabımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Resûl-i Ekrem efendimiz:

“- Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana temessül edemez.” buyurmuşlardır.

Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha vardır. Ve buyuruyorlar ki:

“- Her kim beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.”

Şunu hemen belirtelim ki: Nebiler Sultanını rüyada görmek, insan için saadetlerin en büyüğü ve şereflisidir. O’nu görmek, dünyanın ve ahiretin safası demektir. Aşk olmadan meşk olmaz denilmiştir. Gönül toprağına onun muhabbet damlası düşmeden ve onun çiçeğinin dalından bir gonca olmadan devlet ele geçmez.

Yukarıda zikredilen hadîs-i şerifler ve daha niceleri İslâm alimlerince türlü şekilde tefsire tabi tutulmuştur. Bu güzide insanlardan bir kısmı demiştir ki:

– Kişinin rüyası Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i görmesi, Resulullah’ın bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir.

Bazıları da demişlerdir ki:

– Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir.

Meşhur alim ve veli İbn-i Sîrîn hazretleri de bunlardan biridir. Ondan nakledilmiştir ki, Kâinatın Efendisini görme rüyası ona anlatıldığı zaman o “Rüyada gördüğün zatı bana anlat” dermiş eğer rüya sahibi o zatı İbn-i Sîrîn’in bilmediği ve Peygamberler Peygamberinin mübarek hilyesine uymayan bir şekilde anlatırsa, bu kere İbn-i Sîrîn Hazretleri:

– Ey Adem, derdi, Sen Nebiyy-i Zîşanı görmemişsin!

Kainatın Efendisini rüyada görmek hususunda alimler çok sözler söylemişlerdir. Biz o sözlere kapı açmadan kısaca ifade edelim ki, onu görmek için kalp aynası parlak olmak gerek. İnsan günah ve hatadan ne nisbette beri olur, Sünnet-i Seniyyeye ne nis-bette ittiba ederse, rüya hususunda da şansı o derecede artar. Tarihi bir hakikattir ki çok kimseler ve büyükler Nebiler Nebisini rüyada görmüşlerdir.

Rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resulünü gören kişi daim durumu iyi ve gönlü şen olur. Ona artık gönül safası bahşedilir. Eğer üzüntü, keder ve sıkıntısı varsa veya zindanda ise bütün bunlardan halas olur ve muradının incisini elde eder.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i görmesi, onun şefaatine delâlet eder.

Çünkü Nebiyyi Zîşan şefaat sahibidir.

Yine Rahmet Nebiyi rüyada görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya alâmettir. Bazı kere de bu rüya, kişinin akrabaları arasında onların hiç birisinin yetişemediği bir makama nailiyetine delâlet eder.

Rüyada Fahri Alem efendimizi bir şeye binmiş görmek, onun mübarek türbelerini ziyarete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, onbir türlü tâbir olunur:

a) Rahmet,
b) Nimet,
c) İzzet,
d) Ulüvv-i Kadr,
e) Devlet,
f) Zafer,
Fihrist’e dön
g) Saadet,
h) Riyaset,
ı) İslam’da kuvvet
i) Dünya ve ahirette hayır,
j) Refah ve rahat

Rüyada Resûl-i Ekrem efendimizin vefat ettiğini görmek, rüya sahibinin kendi neslinden şerefli ve hayırlı bir kimsenin vefatına delâlet eder. Peygamberler Peygamberini yolda yaya olarak yürüyor görmek, rüya sahibi için yaya olarak Razva-i Mutahhara’yı ziyaretine delâlet eder.

Rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resûlü’nü harab bir mekanda görmek, o mekanın Resûl-i Zîşan’ın bereketiyle tamir ve imar edileceğine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisinin mestlerini giydiğini görmesi, Resûlüllah’ın o zata Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine işarettir.

Resûl-i Ekrem’in bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerde ucuzluk, bolluk, bereket ve halkın çokluğuna delâlet eder. Yine bir mahalde Resûl-i Muhterem efendimizi namaz kılar hâlde görmek, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına delâlet eder.

Rüyada Kainatın efendisini mübarek sakalını tarar bir vaziyette görmek, üzüntü, keder, sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Nebiyy-i Zîşanı haddinden fazla güzel görmesi, rüya sahibinin çokça dindar olduğunu ve Sünnet-i Seniy-yeye itibama delâlet eder.

Yine kişinin rüyada Resûlüllah (s.a.s) ile musafaha yaptığını görmesi, sünnet-i Peygamberiye tabi olduğuna delâlet eder.

Rüyada Allah Resulünün sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu görmek, sevinç, sürür, bolluk ve ucuzluğa delâlet eder. Mübarek sakalında aklık görmek, kuvvete, düşmana galip gelmeye ve kemâle delâlet eder.

Rüyada Nebiler Sultanının kendisine bir şey verdiğini görmek, ilme, hikmete nailiyete ve Hakka tâbi olmaya işarettir.

Her veçhile Sultan Nebiyi görmek, imanın kuvvetine, dinde salâh sünnete tabi olmaya ve büyük nimete, ahirette şefaata delâlet eder.

Rüyada Ravza-i Nebiyi görmek, zenginliğe, hapisten ve sıkıntıdan kurtulmağa, nimet ve berekete delâlet eder.

Rüyada Peygamberler Peygamberini hutbe okurken görmek, iyilikle emretmeye ve kötülükten sakındırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanın elinden bal hurma gibi güzel ve hoş bir şey aldığını görmesi, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye ve ona sunulan şey miktarınca ilme delâlet eder.

Rüyada Kâinatın Efendisini buğday benizli olduğu halde görmek, heva ve hevesi terk etmeye, tevbe ve istiğfara işarettir.

Yine rüyada Alemin Fahrini silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görmek, müslümanların kafirler üzerine galip gelmesine delâlet eder.

Rüyada Resûl-i Ekrem’in ardınca gittiğini görmek, sünnet-i Seniyyeye itibaya işarettir.

Tekrar ifade edelim ki, rüyada Peygamber-i Alişan efendimizi görmek, günahlardan uzak olmaya, gönül safasma, kalb temizliğine, dinde salaha, amellerde ihlasa bağlıdır. Aşkın çırasına yanmak gerek… Aşık bu yolda kanat çırparsa maşuk da elbet kendisini gösterecektir.

Evet:

Ey toprak canlı kişi, Muhammed’le aşka yol, Hakka ulaşmak için bilmiyorum başka yol!

* MUHTAÇLARA YARDIM: Bir kimsenin rüyada muhtaçlara iyilikte bulunduğunu ve yardım ettiğini görmesi, düşmanını kahretmeye ve Yüce Allah’ın gazabını söndürmeye delâlet eder. Çünkü, gizlice verilen sadaka Cenâb-ı Kibriyanın gazabını söndürür. Yani Allah Teâlâ iyilik yapan kuluna gazap etmez, onu rahmetiyle kuşatır. Sadaka verdiği kişi günahkâr olarak tanınan bir kimse ise, o takdirde bu rüya makbul değildir.

* MUM: Kişinin rüyada mum görmesi, sultana veya şanı yüce ve cömert bir çocuğa işarettir. Rüyada mumun eriyerek birikmesinden dolayı şamdanın çukur yerini görmek, meşakkat ve mihnetten sonra kavuşulacak helal mal ve rızka delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada mum görmek, izzet ve devlete delâlet eder.

Rüyada evinde mum yandığını görmek, nimet ve devlete, izzet ve şerefe işarettir.

Evi içinde bir mum yandığını, bunun nuru ile her tarafın ziyadar olduğunu görmek, o sene içinde büyük bir nimetin husulüne, ticarette kâr ve kazanca delâlet eder.

Rüyada yanmakta olan mumu birinin elinden aldığını gören, o zatın yüzünden izzet ve devlete erer.

Kirmani demiştir ki: Rüyada elinde yanmakta olan mumun söndüğünü görmek, rüya sahibinin zevcesinin vefatına işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada mum görmek, sekiz vech ile tâbir olunur:

a) Melik,
b) Hakim,
c) Evlat,
d) Düğün,
e) Riyaset,
f) Ferah ve sürür,
g) Servet,
h) İlim,
ı) Rahat maişet,
i) Zevce,
j) Hizmetçi

Rüyada elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, hanımı hamile kişi için erkek bir evlada, bekar için de evlenmeye delâlet eder.

Rüyada bir memlekette birçok mumların yandığını ve etrafa ziyalar saçtığını görmek, devlet reisinin adaletine, hakimlerin insafına, yüksek makam sahiplerinin de hayırlığına delâlet eder.

Rüyada bir mescid veya medresede nice mumların yandığını görmek, o mahal halkının hemen hepsinin taat ve ibadet ehli olduklarına delâlet eder.

Bekâr kişinin rüyada mum görmesi, evliliğe veya hizmetçiye işarettir. Bazı kere de mum rüyası, manevi yüksekliğe, salih kimseye delâlet eder.

* MUM YAPAN: Rüyada mum satan veya imal eden kimseyi görmek, ferahlık ve sevinci alâmettir. Hasta kişinin mumcuyu görmesi ölüme işarettir.

Yine rüyada mumcuyu görmek, ilme, hidâyete, genişlik ve feraha delâlet eder. Bazan da hastalığa, malın noksanlaşmasma, bereketin gitmesine ve ağlamaya işarettir.

* MUMYA: Rüyada mumya görmek, acı bir olay tekrar hatırlamaya ve bunun tesiriyle üzüntüye delâlet eder.

* MUSA (A.S): Rüyada Musa (a.s)’ı görmek, hakkın batıla üstün gelmesine, sapık ve zalimlerin kahrına delâlet eder.

Bir kişi rüyada Musa (a.s)’ı görse, Yüce Rahman o kişi vasıtasıyla zalim ve kibirli adamı helak eder ve ondan sonra o kişi izzet, şeref, galibiyet ve ululuğa nail olur.

Yine rüyada Hazret-i Musa’yı görmek, denizde yolculuk yapmaya ve akıbetinin selâmet ve ticaretle neticelenmesine delâlet eder.

Rüyada Musa (a.s)’ın esasını kendi elinde görmek, büyük bir makama nailiyete ve düşman üzerine galibiyete delâlet eder.

Rüyada Musa (a.s)’ın asasının meydana çıkışını görmek, müslümanların galibiyetine ve kâfirlerin helakma işarettir.

Bir kimsenin rüyada Musa (a.s)’ın suretine girdiğini veya onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi, düşmana galip gelmeye, maksad ve arzusuna nail olmaya delâlet eder.

Hapiste olan kimsenin rüyada o büyük Peygamberi görmesi, zindandan kurtulmaya alâmettir.

* MUSAFEHA: Rüyada bir müslümanla Musafeha yaptığını görmek, hayra, iyiliğe, günahların dökülmesine delâlet eder.

* MUSALLA: Rüyada Musalla taşı görmek, ölümü hatırlamaya, tevbe ve istiğfara, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.

Yine rüyada bayram namazı kılman yeri görmek, ferahlığa, sevince, üzüntü ve kederin zail olmasına, maişetin genişliğine, hastaların şifa bulmasına delâlet eder.

Rüyada musallayı yenilediğini görmek, fasıkın tevbe etmesine, kâfirin hidayete ermesine, yağmura, düşmana galip gelmeye, bekârları evlendirmeye ve küçük çocukların Kur’ân okumalarına delâlet eder.

Rüyada ölülerin üzerine konduğu musallayı görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve mamur yerlerin harap olmasına delâlet eder.

Bazı kere de musallayı görmek, hapisten kurtulmağa, temizliğe, sıkıntı ve meşakkatten rahatlığa kavuşmağa ve borçları ödemeye delâlet eder.

* MUSHAF-I ŞERİF: Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, insanın nail olacağı ilim ve hikmet ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm mübarek huzurunda Mushaf-ı şerifi okuduğunu görmesi, ilme, hikmete, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye ve yüksek mertebelere delâlet eder.

Rüyada bir mushaf satın aldığını görmek, mala, rızka , genişliğe, ilim ve irfana delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

a) İlim,
b) Hikmet,
c) Miras,
d) Emanet,
e) Helal rızık,
f) Hüküm,
g) Kuvvet…

Alim bir adamın rüyada Mushaf yazdığını görmesi, ticaretinde yapacağı kazanca ve ilminin ziyade olacağına delâlet eder. Rüyada bir devlet reisinin Mushaf-ı Şerifi dili ile yaladığını veya başkasının yaladığını görmesi, onun ölümüne alâmettir.

Hakimin rüyada mushafı yaladığını görmesi, rüşvet ile tâbir olunur..

Rüyada halktan bir kimsenin kendisini Mushafın yaprak ve satırlarını yediğini görmesi, Kur’ân okumakla geçimini sağlamaya delâlet eder.

Mushaf rüyası, bağa, bahçeye, karı-kocaya, babaya, hocaya ve terbiyeci gibi kendisine itaat edilen kimselere de delâlet eder.

Mushaf görmek, doğru bir yemine işarettir.

Rüyada bir yerden mushaf çaldığını ve sakladığını görmek, namazda hırsızlık yapmaya, namazın erkan ve adabına riayet etmeksizin kılmaya delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin kucağında bir Mushaf olduğunu ve bir tavuk yavrusu gelerek ondaki yazıyı tamamen kaldırdığını görmesi, rüya sahibinin Kuran okuyan bir çocuğunun geleceğine delâlet eder.

Mushaf rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:

a) Miras,
b) Emanet,
c) Helal rızık,
d) Kudret ve kuvvet,
e) İzzet,
f) Şeref.

Rüyada Mushafı boynuna astığını görmek, hafız olmaya işarettir ve o kimse Kur’ân’ı ezberler.

*MUSİKİ: Rüyada Ney sesi veya başka bir musiki sesi duymak, arzu ve isteklerin yerine gelmesine, gönül ferahlığına ve sanata karşı alâkaya delâlet eder.

* MUSLUK: Rüyada şırıl şırıl su akan bir musluk görmek, ferah ve zenginliğe, menfaata, kapalı musluk görmek, üzüntü ve malî sıkıntıya delâlet eder.

* MUTTALİ VE VAKIF OLMAK: Bir kimsenin rüyada kendisi için gizli olan bir şeye muttali olduğunu görmesi, gizli bir ilme veya büyük bir sanata delâlet eder.

Yine rüyada gizli olan şeye muttali olduğunu görmek, Allah Teâlâ’nın sırlarından olan hazine ve maden gibi şeylere vâkıf olmaya işarettir.

* MUZ: Muz, meyveler içinde en güzellerinden biridir. Rüyada muz görmek, hayra, ilme, kitaba, ülfet ve muhabbete delâlet eder.

Muz rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:

a) Mal,
b) Dinde salâh,
c) Güzel kadın,
d) Hayır,
e) Menfaat ve rızık.

Bazı kere de rüyada muz görmek, saklı olan mala veya ana rahminde bulunan çocuğa yahut kabir ya da hapiste bulunan kimseye delâlet eder.

Rüyada muz görmek, elbise, ülfet, muhabbet ile de tâbir edilir. Muz görmek, cömert, muvahhid ve ahlâkı güzel bir kimseye de delâlet eder.

Rüyada evinde muz bulunduğunu görmek, doğacak bir erkek çocuğa alâmettir.

Rüyada muz yediğini görmek, rızka, mala, menfaata ve başkası tarafından gönderilecek nimete delâlet eder.

Rüyada muz görmek, tüccar için mal. Takva ve ibadet ehli kimseler için de din ve ibadete delâlet eder.

* MÜBAŞİR: Rüyada mübaşir görmek üzüntülü bir habere delâlet eder. Çünkü mübaşirler mahkemelerde bulunur.

* MÜCELLİT: Rüyada mücellit görmek, sırları keşfetmeye ve dostluğu muhafazaya, bazı kere de ölü yıkayıcı ve kefenleyiciye veya teraziye delâlet eder.

Mücellit, sırları saklamaya, emanetleri muhafazaya ve sanatın inceliklerine delâlet eder.

* MÜEZZİN: Bir kimsenin rüyada müezzin görmesi, hayra davet ediciye delâlet eder. Çünkü müezzin insanları hayra ve kurtuluşa çağırır. Bazı kere de müezzin, nikâh memuruna, melikin elçisine, perdedarına veya hapse çağına bir kimseye alâmettir.

Kişinin rüyada ezan okuduğunu ve insanları hayra çağırdığını görmesi, bu rüya hac aylarında ise, hacca gitmeye delâlet eder.

Rüyada bir kadının minarede ezan okuduğunu görmek, o ma-hali cahil ve bilgisizlerin istila etmesine işarettir.

Rüyada kendisini bir mescid veya camiye müezzin yahut kayyım olmuş görmek, din ve itikatta salaha, İslama hizmete, hayır ve menfaata delâlet eder.

İbn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada mescidin kayyimini görmek, beldenin hakimine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini müezzin olmuş görmesi, salâh ve takva ehli olmaya, din ve itikadın sağlamlığına, insanları hak ve hidayete davete delâlet eder.

* MÜFTÜ: Rüyada bir şehrin müftüsünü görmek, cemaate ve din bütünlüğüne ve fıkha delâlet eder. Çünkü müftülük makamı fetva yeridir.

* MÜHENDİS: Kişinin rüyada mühendis görmesi, mamur bir şeyin harap olmasına, haram olan bir yerin de mamur olmasına, bazı kere de fitne ve şerre delâlet eder.

Rüyada mühendis olduğunu görmek, uzun ömre ve devamlı işlere işarettir. Çünkü mühendisler uzun ümitli olurlar.

Bazan da mühendis görmek, izzete, şerefe ve bir yerde amirliğe delâlet eder.

Devlet reisinin rüyada kendisini mühendis olmuş görmesi, devlet idaresinde tedbirli davranmaya delâlet eder. Mühendis rüyası, fakirlikten sonra zenginliğe ve hastalıktan sonra sıhhata kavuşmaya, vücudun selâmetine delâlet eder.

* MÜHÜR: Rüyada elinde bir mühür olduğunu görmek, korkudan ve şiddetten emin olmaya, devlet hizmetine girmeye, gelecek hayırlı habere ve bekâr için evlenmeye delâlet eder.

Rüyada elindeki mühürle bir şeyi mühürlediğini görmek, rızka, mala ve menfaata işarettir.

* MÜHÜR VE YÜZÜK: Zevcesi hamile olan bir kişinin rüyada altın mühür görmesi, doğacak çocuğun erkek olmasına alâmettir. Elinde demirden bir mühür olduğunu görmek, zorluk ve meşakkatten sonra hayra nailiyete delâlet eder.

Devlet reisinin rüyada eline Süleyman (a.s)’ın mührünü aldığını, parmağına onun yüzüğünü taktığını görmesi, şehirler fethetmesine, memleketin genişlemesine ve bütün arzularına kavuşmasına delâlet eder.

* MÜHÜRLEMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada mühürle, kulakları, gözleri, ağızları yahut kalbleri mühürlemek, Allah Teâlâ’nın ona gazab etmesine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada elindeki mühürle, mal yahut mahsul üzerine mühür vurduğunu veya nişan ettiğini görmesi, velayet ve memuriyete delâlet eder. Eğer o kişi ehil ise bir şehre vali olur. Eğer fakir ise bu rüya zenginliğe işarettir.

Mühür rüyası şu türlü de tâbir olunur:
a) Emin olmak,
b) Sultan,
c) Zevce,
d) Çocuk,
e) Hizmetçi,
f’) Rızık.

Rüyada yüzüğünün taşının tüştüğünü görmek, eğer varsa, çocuğunun ölümüne veya malının zayiine delâlet eder.

* MÜLAKAT: Rüyada büyük meleklerden biriyle mülakat yaptığını görmek, sıkıntı, meşakkat ve zorluktan sonra genişliğe, fakirlikten sonra zenginliğe ve ulvi mertebeye delâlet eder.

* MÜNADI: Rüyada uzaklardan bir münadi, yani ses duymak veya çağırılmak, yolculuk ile tâbir olunur.

* MÜNAZAA: Bir kimsenin rüyada bir başka kimse ile ağız kavgası yaptığını görmesi, üzüntü , keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* MÜNECCİM: Rüyada müneccimlerden bir kimseyi görmek, ulu kişilerle sohbet etmeye, onların sır ve ahvallerine vâkıf olmaya delâlet eder.

Rüyada müneccim görmek, bekâr için evlenmeye, hastanın ölümüne, mukim olan kimsenin de yolculuğuna delâlet eder.

Bazı kere de müneccim görmek, müjde ve korkutmaya, Sün-net-i Nebiye tâbi olmaya, ilim ve amele delâlet eder.

* MÜREKKEP: Kişinin rüyada mürekkep görmesi, imdad, şeref ve iyilikle yükselmeye alâmettir.

Rüyada hokka içinde mürekkep dolu olduğunu görmek, faydalı ve âlim bir zevceye alâmettir.

Bazı kere de mürekkep, maişet için say ve gayrete, muradın husulüne ve hayra delâlet eder. Rüyada elbisesine mürekkep döküldüğünü görmek, iyi değildir.

Ancak sanatı katiplik olanlar bundan müstesna. Mürekkep görmek, katipler için feyiz ve rif ata ve rızka delâlet eder.

* MÜREKKEPÇİ: Kişinin rüyada mürekkepçiyi görmesi, yüksekliğe, rütbeye, ihtiyaçları defetmeye, ilme, fazilete, hayır ve berekete delâlet eder.

Bazan da mürekkepçiyi görmek, mihnet, zahmet, meşakkat ve yürek sıkıntısına alâmettir.

* MÜSLÜMAN OLMAK: Bir kimsenin rüyada müslüman olması, dinde sıdk ve doğruluğa, itikadın güzelliğine ve hayra delâlet eder.

Kafir kimsenin rüyada müslüman olduğunu ve kıbleye karşı namaz kıldığını ve Allah Teâlâ’ya şükrettiğini görmesi, onun hidâyete ermesine ve küfür karanlığından kurtulmasına delâlet eder.

Yine bir müşrik, rüyada kendisini cennete görse, veya başkası onu cennete sürüklese, bu da müslümanlık ile tâbir olunur. Ve o kişi kendisini cennete götürecek amelleri işler.

Bir kafir, öldükten sonra tekrar dirildiğini görse, yine bu rüya onun hidâyetine delâlet eder.

* MÜŞTERİ: Rüyada bir şey satın almak veya başkasına sattığını görmek, meşakkat ve zorluğa ve muhtaç olmaya işarettir.

* MÜŞTERİ YILDIZI: Kişinin rüyada müşteri yıldızını görmesi, devlet reisinin hazinedarına ve yardımcısına alâmettir. Rüyada müşteri yıldızının ay ile birlikte görülmesi, alım-satım işlerine, rızka ve şanın yüceliğine işarettir.

Rüyada aşağı doğru inen müşteri yıldızı, ay ile beraber olursa, bu takdirde, hikayecilere, meclis sahiplerine, rüya tâbircilerine, namaza, oruca, ibadetlere ve hacca alâmettir.

Bazı kere de bu yıldızı görmek, şerre, şiddete ve kan dökülmesine delâlet eder.

* MUVEZZİ: Rüyada posta müvezzini görmek, sevindirici haberlere, gönül ferahlığına delâlet eder. Çünkü çok kere postacılar müjdeli mektuplar getirirler.

* MÜZDELİFE: Rüyada Müzdelife’de olduğunu görmek, ibâdet ve taatinden dolayı övülmeye ve güzel şöhrete nailiyete işarettir.

Bir kimsenin rüyada ve hac mevsiminde kendisini Müzdelife’de görmesi, haccagi tmeye delâlet eder.

* MÜZE: Rüyada müze görmek, tarihi ve antika eserlere meraka işarettir. Kur’ân-ı Kerim ve Hüsn-ü Hat müzesini görmek veya o müzedeki eserleri görmek, ilme, sürura, münevî rızka ve hayıra delâlet eder.

Müzede meşhur hattatlara ait bir Besmele görmek hayır kapılarının açılacağına, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet eder.
***

***

rüya tabirleri, m harfiyle başlayan rüya tabirleri, hadis, İmam Nablusi, rüya, rüya hakkında hadisler, Rüya Tabirleri, Ömer Nasuhi Bilmen, Rüyanın çeşitleri, rüyanın mahiyeti, rüyanın anlamı, rüya tabirleri, rüyalar hakkında, ruya tabirleri, ruya, rüya,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir