İMAM NABLÛSÎNİN RÜYA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

İMAM NABLÛSÎNİN RÜYA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

İMAM NABLÛSÎNİN RÜYA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 1 İlim Saatiİmam Nablûsî “Ta’tîrü’l-En’âm fi Ta’bîri’l-Menâm” ismini verdiği eserinin önsözünde Allah’a hamd, Resulü’ne salât ve selamdan sonra şöyle demektedir:

– Yüce Allah kerîm kitabında buyuruyor ki:

“Onlar için dünya hayatında da, âhirette de müjdeler vardır. ” (Yunus Sûresi, 64)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir