Cenazeye Göz Yaşı Dökmek Definden önce veya sonra ölüye ağlamak ittifakla câizdir. Ancak sesi yükseltmemek, çirkin sözler söylememek ve ağıt yakmamak gerekir. Oğlu İbrahim vefat ettiği zaman Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] ağlamış ve gözlerinden yaşlar akmıştı. Bunu gören Abdurrahman [radıyallahu anlı], – Yâ Resûlallah! Sizde mi ağlıyorsunuz! Halbuki siz ölenin ardından ağlamayı yasaklamamış mıydınız, dedi. Resûl-‘i