Cenazeye Göz Yaşı Dökmek

Cenazeye Göz Yaşı Dökmek

Cenazeye Göz Yaşı Dökmek 1 İlim SaatiDefinden önce veya sonra ölüye ağlamak ittifakla câizdir. Ancak sesi yükseltmemek, çirkin sözler söylememek ve ağıt yakmamak gerekir.

Oğlu İbrahim vefat ettiği zaman Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] ağlamış ve gözlerinden yaşlar akmıştı. Bunu gören Abdurrahman [radıyallahu anlı],

– Yâ Resûlallah! Sizde mi ağlıyorsunuz! Halbuki siz ölenin ardından ağlamayı yasaklamamış mıydınız, dedi. Resûl-‘i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] dedi ki:

– “Hayır! Ben ölenin arkasından sadece ağıt yakmayı ve feryadü figan koparmayı yasakladım. Bu ikisi hem günah hem de ahmakçadır. Bunlardan başka ben, yüzü tırmalamayı, yaka paçayı yırtmayı, şeytanca haykırıp bağırmayı, ağıt yakmayı yasakladım. Bunlar boş şeylerdir; şeytan çalgısıdır. Benim bu yaptığım ise bir merhamettir ki, Allah [celle celaluhu] onu merhametli kullarının kalbine koymuştur. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. ”

Daha sonra Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle dedi: “Kalp hüzünlenir, göz ağlar. Biz Allah Teâlâ’nın öfkeleneceği hiçbir şeyi söylemeyiz.” (Tirmizî, Cenâiz, 25; Tayalisî, Müsned, nr.1683)

Abdullah b. Ömer’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) yanında Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebü Vakkâs ve Abdullah b. Mesud [radiyallahu anhüm) bulunduğu halde Sa‘d b. Ubâde’yi [radıyallahu anh] ziyaret etti. Durumunu görünce Allah Resülü ağladı. Onun ağladığını gören sahabe de ağlamaya başladı. Bunun üzerine Hz.Peygamber, “Bilmez misiniz, gerçekten Allah, gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap etmez. Fakat – dilini işaret ederek- bunun yüzünden azap eder veya bağışlar” buyurdu.(Buhârî, Cenâiz, 44; Müslim, Cenâiz,12)

Üsâme b. Zeyd’den [radıyallahu anh] rivayet edildiğine göre, Resülullah’a [sallallahu aleyhi vesellem] ölmek üzere olan torununu verdikleri zaman, Peygamber’in gözleri doldu. Bunun üzerine Sa’d b. Ubâde, “Ey Allah’ın resülü! Bu ne haldir?” dedi. Hz. Peygamber de, “Bu, Allah’ın, kullarının kalbine koyduğu acıma duygusu ‘ve rahmettir. Allah, ancak merhamet sahibi olan kullarına merhamet eder” buyurdu. (Buhârî, Cenâiz, 33; Müslim, Cenâiz, 9,11.)

Son Nefeste İman – Hüseyin Okur

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir