Etiket: cinler

Büyü ve Sihirden Kurtulmak İçin Dua

Büyü ve Sihirden Kurtulmak İçin Dua Sihir, Büyü Nedir? Cinlerin insanlarda yaptıkları hastalıklara “Sihir-Büyü” denir. Müslüman olan cinlerin insanlarla bir alâkası yoktur. Bunlar, yalnız ibâdet ederler. Bunlardan insanlara zarar gelmez. Kâfir olan cinler, insandan ayrılmazlar. Cinler her şekilde görünürler. Böcek şekline, mikrob şekline de girerler. İnsanın damarlarında dolaşırlar.

Cin Varlığının İsbatı ve Bu Bâbdaki Fikir Ayrılıkları

Cin Varlığının İsbatı ve Bu Bâbdaki Fikir Ayrılıkları İmamul – Haremeyn (Eşşâmil) adlı eserinde der ki: «Şunu iyi bilin ki: Bir çok filozof şu Kaderiye mensuplarının ekserisi ve zenadlkanın tümü şeytanları ve Cin’i inkâr etmişlerdir. Şu halde dinle alâkası olmayan ve şeriatı hiçe sayanların bunu inkâr edişlerinde şaşılacak bir şey yoktur!

RUH ÇAĞIRMA

 RUH ÇAĞIRMA  Varlık dünyasının sadece bizim beş duyumuzla algılayabildiklerimizden ibaret olmadığını, meleklerden söz ederken bir parça anlatmaya çalışmıştık. Gerçekten de bizim boyumuzun yetiştigi dünya, yetişemediğinin yanında çok küçük kalır. Bunu aklımızla anlayabiliyoruz. Öyleyse aklımızı biraz daha çalıştırmak zorundayız. Anadan doğma kör olan bir adam düşünün. Bu adamın gözle algılanabilen renklerden hiçbir haberi olamaz.

Cinlere Dua

Cinlere Dua Hasan-ı Basrî Hazretleri’nin yakın dostlarından biri olan Ebû Şeybe Hazretleri bir gün Hasan-ı Basrî Hazretlerinin devamlı namaz kıldığı camiye sabah erken varmıştı. Cami kapısı dışardan kitli olduğu halde içerden kalabalık bir cemaat tarafından «Âmîn! âmin!» diye dua edildiğini duydu. Ebû Şeybe büyük bir meraka kapılmış, ne olacak diye neticeyi bekliyordu. Biraz sonra içerde

Cinlerden Nasıl Korunuruz?

İbni Abbas (r.a.) şöyle buyuruyor: “Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır.” Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir. çoğunlukla beyinde beyinde karar kılarlar. Çünkü beyinden İnsan vücudunun tüm uzuvlarına kolaylıkla etki edebilirler. Cinler beyin dışında da insan vücudunun herhangibir yerine de girip yerleşebilir. Ağrı ve sancıya sebep olabilirler. Bundan dolayıdır ki, insanların kendilerini cinlerden korumaları gerekir. İnsanların