Etiket: Cübbeli Ahmet Hoca

Kalp Selâmetinin Önemi

Kalp Selâmetinin Önemi “O gün ne mal fayda verir, ne de evlat! Ancak Allah’a temiz bir kalp ile gelenler (kurtulur).” (Şu’arâ Sûresi: 88-89) Bu ayet-i kerimede kulu ahirete kurtaracak olan bütün amel ve davranışların, neticesinde kalbin selametine bağlı olduğu ve kalp selameti kaybolduğu zaman ne malın, ne de evladın kişiye herhangi bir fayda vermeyeceği beyan buyrulmaktadır.

MUHARREM AYI, AŞURE GÜNÜ VE ORUÇLARI

MUHARREM AYI, AŞURE GÜNÜ VE ORUÇLARI Ebû Hureyre (R.a.)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayının orucundan  sonra, en üstün oruç, Allah’ın Muharrem ayı(nda tutulan)dır.”  (Tirmizi, Savm:40, No:740,Sh:220, Müslim, Sıyam:55, No:2429,sh352) Ali (R.a)dan rivayete göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine soran bir kişiye  şöyle buyurmuştur: “Eğer Ramazan ayından sonra (başka bir ayda)

Kadir Gecesi

 Kadir Gecesi Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün ümmetin, camilerde kalabalık cemaatlerle bu geceyi ihyada ittifak etmeleri, hiç şüphesiz ki Kadir Gecesi olarak en ümitli gecenin  bu gece olduğunun delilidir. Nitekim İbn-i Ömer (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur. “Kadir Gecesini yirmi yedinci gecede arayın” Bir adam Rasûlüllâh (s.a.v.) Efendimiz’e gelerek: