Kabir Hayatı Kabir ahiretin ilk durağıdır. Ölümle başlayıp kıyametin kopmasına kadar geçen süreye “kabir hayatı” denir. Bu safhaya “Berzah Alemi” denir. Berzah; perde, geçit, ara demektir. Ebedi aleme bir geçit ve bekleme yeri olduğu için kabir alemine “Berzah Alemi” denmiştir. Kabir suai haktır, vardır. “Münker-Nekir” ismi verilen melekler, kabre giren kimseye: Rabbin kim, Dinin ne,