Kabir Hayatı

Kabir Hayatı

Kabir ahiretin ilk durağıdır. Ölümle başlayıp kıyametin kopmasına kadar geçen süreye “kabir hayatı” denir. Bu safhaya “Berzah Alemi” denir.

Berzah; perde, geçit, ara demektir. Ebedi aleme bir geçit ve bekleme yeri olduğu için kabir alemine “Berzah Alemi” denmiştir.

Kabir suai haktır, vardır. “Münker-Nekir” ismi verilen melekler, kabre giren kimseye: Rabbin kim, Dinin ne, Peygamberin kim? diye soru sorarlar. Bu sorulara “Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Hz. Muhammed (s.a.v.) diyen kimseler, müminlere verilen müjdelere ulaşırlar. Be cevabı veremeyenler, dili tutlanlar, farklı birşey söyleyenler azap görürler.

Kabre konmayan, denizde boğulan ve kaybolan, ateşte yanıp kül olan, vücudu parçalanıp toz olan kimselere de bu sualler sorulur. Onların ruhları, dağılmış vücut parçalarıyla bir araya getirilir. Nimet veya azap ortak olur.

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurmuştur ki,

“Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçedir; yada cehennem çukurlarından bir azap çukurudur.” (Tirmizi, Kıyame)

Kabir azabı, beden, nefis ve ruha birlite olur. Kabirdeki kimeler dünyadaki sesleri işitirler. Kendilerine verilen selamı duyar ve alırlar. Ona karşılık verirler, Fakt kabrin üzerindeki onu duyamaz.

Kabirdeki müminlere dunyadaki yakınlarının halleri gösterilir. İyi hallere sevinirler; kötü bir hal görünce ise: “Allahım! bizi hidayet üzere tuttuğun gibi, onları da doğru yola iletmeden öldürme!” diye dua ederler. (Ahmed, Müsned, III, 165;  Tabarani, el-Kebir, No: 3887; el-Evsat, no:148; Heysemi, ez-Zevaid, II328-329)

Kabirde onlara dirilerin yaptığı dua ve istiğfarın, okuduğu Kur’an ve zikirlerin faydası vardır.,

Kabirleri ziyaret etmek, oradan ibret almak, içindekilere dua ve istiğfar etmek sünnettir. Bu ziyaretlerin özellikle Cuma günü yapılamsı tavsiye edilmiştir.

Erkekler gibi kadınlardaedebine uygun şekilde kabir ziyareti yapabilirler.

Kabir azabından ve kabirdeki imtihan anında fitneye düşmekten, Yüce Allah’a sığınmalıyız. Çünkü Allah Resûlü bile kabrin fitnesiden Yüce Allah’a sığınırdı. (Buhari, Deavat, 38; Müslim, Zikr, 50. Tirmizi, Deavat, 76.)

 Kabir hayatı, kıyametin kopmasıyla biter, bundan sonra ebedi sonsuz ahiret alemi başlar.

Dilaver Selvi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir