Etiket: din

TASAVVUFUN DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (S. MUHAMMED SAKİ EROL )

TASAVVUFUN DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (S. MUHAMMED SAKİ EROL )   Din, Yüce Allah’ın kullarını terbiyesinden ibarettir. Bu terbiye üç temel alanda gerçekleşmektedir. Birincisi inanç, ikincisi ibadet, üçüncüsü de ahlaktır. Din inanmakla başlar; ibadet ve taatle yaşanır. Edeb, güzel ahlak, ilahi sevgi, kalp temizliği, nefis terbiyesi ile Allah’a dostluğun tadına varılır. Şu halde kâmil bir

TASAVVUFUN KAYNAĞI

Tasavvufun Kaynağı İslâm’ın daveti insan içindir. Davetin hedefi, ilâhî terbiye ile buluşmaktır. İnsanların fıtratları çok değişiktir. Her bir insanın Allah ile muhabbeti ve münasebeti taşıdığı fıtrata göre farklılık arzeder. Bunu ifade için ârifler,”Allah’a giden yollar mahlûkatın sayısıncadır” derler. İşte tasavvuf büyükleri, dinin asıllarından hiçbir taviz vermeden, değişik usuller kullanarak insana ulaşmaya, onu keşfetmeye, kabiliyetlerini geliştirip

TASAVVUFÎ HAYAT

Tasavvufî Hayat Tasavvuf bir din değildir, dini anlatmanın ve yaşatmanın en kolay yoludur.  Allah ve Resûlü’nün (s.a.v.) öğrettiği edep üzerine kurulmuş manevî ve ahlâkî eğitim sistemidir.  Temel metodu, aşk ile gönülleri Hakk’a bağlamaktır. Temel usulü, tövbe, ihlas, farzları eda, haramlara veda, zikir, rabıta, sohbet, hizmet ve edeple nefsi terbiye etmektir. Hedefi, Allah Tealâ’nın rızasına ulaşmış

TASAVVUF VE MANEVİ HAYATIMIZ

Tasavvuf ve Manevi Hayatımız S. Muhammed Sâki Erol‘ün kaleminden, Hayat Dengemiz adlı kitabından alınmıştır. Tasavvufu çok güzel açıklamıştır. Kısa bir böümünü aldım devamını yazmaya çalışağağım. Hedefi Allah rızası olan bir hareketin, ilâhî ölçülere uyması şarttır. İlâhî ölçüler Kur’an ve sünnetle belirlenmiştir. Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu ölçülerin tamamına İslâm dini adı verilir. İslâm dini, iman,

Hz. MERYEM

  Hz. Meryem Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘ Ahiretin en hayırlı kızı Meryemdir.’ buyurmuştur. Hz. Meryem Kur’an’da adı geçen tek kadındır. Hz. Meryem Zekeriye Peygamber’in himayesinde büyümüştür. Meryem”dindar kadın” anlamına gelir. “Biz ona ruhumuzdan üfledik. O gönülden itaat edenlerdendi” buyuran Rabbimiz biz inananlara Hz. Meryem’ örnek göstermiştir.