Etiket: gizliilimler

GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Baş parmak Delalet ettiği manalar: Birinci boğum uzun ve kuvvetli olursa: Kudretli bir iradeye, gurur ve inada. Birinci boğum çok kısa olursa: Kararsızlık, itimadsızlık, irade zayıflığına. Birinci boğum bilye şeklinde veya şişkin: inad ve kabalığa. Birinci boğum sivri uçlu: Şairane hassasiyete. Birinci boğum yuvarlak ve mahruti şekilde: Mütenevvi

GİZLİ İLİMLERDE KOLLAR VE ELDEKİ TÜYLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

KOLLAR Uzun kollar: Sahibinin iyi ahlaklı biri olduğuna. Kısa kollar : Sahibinin şerli birisi olduğuna.   ELDEKİ TÜYLER Tüysüz erkek eli: Sahibinin kadın tabiatli bir kimse olduğuna. Normal ve tabii nisbette tüylü erkek eli: İyi huylara iyi bir mizaca işarettir. Üstü çok tüylü ve içi nasırlı el: Adi ve hayvani bir ruha. Çok tüylü el:

GİZLİ İLİMLERDE GÜLÜŞÜN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE GÜLÜŞÜN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Çok gülmek: Hayasızlığa, az akla, sır saklamamaya alamettir. Güler yüz: Herkes tarafından sevilmeye. Dişlerini göstermeden gülmek: Sır saklayan bir tabiata. Gülerken üst dudağının dişlerini gösterecek kadar açanlar: Geveze bir tabiata, sır saklamamağa. Kadınlarda tok ve ince bir kahkaha: Aşırı bir şehvetperestliğe.

GİZLİ İLİMLERDE AĞIZIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE AĞIZIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Fizyonomi ilminde, yüz şekillerine göre, ağzımızı incelediğimizde beş kısıma ayrıldığını görürüz. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Ağzımızın Büyük olması; Kötü ahlaka,  merhametsiz ve şefkatsiz bir kişiliğe, Gayet Düzgün ve Güzel Bir Ağızlı Olmak; Mükemmel  tabiatlı bir kişiliğe ve Meşrebe. Küçük Ağızlı Olmak; Anlayışlı, dirayetli, iyi ahlaklı, merhametli bir kalbe,