GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİGİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ 1 İlim Saati

Baş parmak

Delalet ettiği manalar:

Birinci boğum uzun ve kuvvetli olursa: Kudretli bir iradeye, gurur ve inada.

Birinci boğum çok kısa olursa: Kararsızlık, itimadsızlık, irade zayıflığına.

Birinci boğum bilye şeklinde veya şişkin: inad ve kabalığa.

Birinci boğum sivri uçlu: Şairane hassasiyete.

Birinci boğum yuvarlak ve mahruti şekilde: Mütenevvi fakat zayıf maharete

Birinci boğum ucu geniş ve yassı : Hislerine göre hareket etme.

İkinci boğum uzun ve kuvvetli olursa Hakseverlik, makul bir mizaca.

İlk iki boğum eşit olursa: İyibir muavezen, mutedil bir mizaca

Birinci boğum kısa: İradeden fazla mantık ifade eder. Çoğunlukla görünüşe aldanan insanların parmakları böyledir. Ayyaşların, homoseksüellerin, genellikle baş parmaklarının dip üçüncü boğumları daha büyük, diğer ikisi kısa olur.

İnce baş parmak: Uzuvlarda zafiyete, Hile ile muvaffak olan cinfikirliliğe.

Baş parmağını çoğunlukla avucun içinde saklayan insanlar: İradesiz, metevellin, iş buyurulan insanlardır.

Eğer birinci kemik kısmı yuvarlak ve yumru ise: Gaddarlığa, zalimane bir inada, sonderece hiddetli ve şiddetli bir tabiata sadistliğe, her hal ve hereketinde aşırılığa ve şiddete işaret eder.Bu çeşit parmağa sahip olan bir insan bazan her şeyi kanlı görür.

 İşaret parmağı

 Delalet ettiği manalar:

Sivri işaret parmağı: Hayalperestlik.

Yuvarlak işaret parmağı: Mütalâa merakı, uysal bir mizaç, iyi kalplilik.

Kısa şehadet parmağı: orta halli ihtiras.

Uzun şehadet parmağı: Şiddetli ihtiras.

Birinci boğum uzun: Dindarlık, ilhamlı düşünce.

Birinci boğum kısa: Dinsizlik, kararsızlık, (bilhassa yuvarlak olursa)

Birinci boğum etli: Şehvete düşkünlük.

Birinci boğum kuru: Dinde taassub sahibi olmaya.

Kubbeli tırnaklar: Göğüs ve sıraca hastalıklarına.

İkinci boğum uzun: Mutlaka tatmin edilmesi gereken bir ihtirasa.

İkinci boğum kısa: tembellik uyuşukluk.

İkinci boğum kuru: şan ve şöhret arzusu.

Üçüncü boğum kısa: Silik şahsiyete.

Üçüncü boğum kuru: Zühd ve takva , sofuluk.

 

Orta parmak:

 Delalet ettiği manalar:

Sivri orta parmak: Hızlı anlayış.

Yuvarlak orta parmak: Şiddet, müsamahasızlık , disiplin.

Ucu geniş basık, şişkin orta parmak: Ağırlık vekar.

Uzun orta parmak: Kendine itimatsızlık, şüphe, tevekkül

Geniş orta parmak: Mala düşkünlük.

Tırnak boğumu uzun ve geniş olan orta parmak: İhtiyatlı olmaya.

Kısa tırnak boğumu: Halim , sakin ve mütevekkil bir insan.

Tırnak boğumu ince kuru: Tereddülü , şüpheci bir mizaca.

İkinci boğum uzun: Ziraat ve çiftçiliğe meraka.

İkinci boğum kısa: Hayat tecrübelerinden istifade edememek.

Üçüncü boğum uzun: Cimrilik, kendine karşı cimri olmak.

 

Serçe parmak:

 

Delalet ettiği manalar:

Sivri veya düz serçe parmağı: Tutuk bit tabiate etkili bakış.

Yuvarlak veya uçları geniş serçe parmak: Pratik ve muhakemeli ilimler.

Kısa serçe parmak: Hislerini sdişarıya karşı kolaylıkla gizleyebilme.yeteneği.

Düğümlü serçe parmak: Bol çeneli olmak, dilbazlık, tezgahtarlık.

İlk boğum uzun: Çalışkan dikkatli:

İlk boğum kısa: Zihinsel olarak tembellik.

İkinci boğumun uzunluk veya kısalığı: Hava oyunlarına kabiliyeti.

Üçüncü boğumun uzunluk veya kısalığı: Hilekarlık ve sadeliğin miktarını gösterir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir