Etiket: kabristan

Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâlar

Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâlar Kabir ziyaretinde okunacak duâlar ölen kişinin ruhuna gönderilir. Kabristana gelince, yer müsait ise, kıbleyi arkada bırakıp, meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir. Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz.

Kul Hakkından Bir Çöpün Azabı

Kul Hakkından Bir Çöpün Azabı    İsa aleyhisselâm bir kabristandan geçerken azap gören bir ehl-i kubur görüp Cenab-ı Allah’tan sebebini sual etti.     Allah (C.C.) :     — «Ya îsa dua et de o kulum dirilsin, sen de kendisinden niçin azap olunduğunu sor!» buyurdu.     Hazreti İsa duada bulunarak mevta dirildiğinde niçin azap olunduğunu sordu.