Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâlar

Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâlar

Kabir ziyaretinde okunacak duâlar ölen kişinin ruhuna gönderilir. Kabristana gelince, yer müsait ise, kıbleyi arkada bırakıp, meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir. Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir.

Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz.

Kabirde, Bekara suresinin başı ve sonu, Yasîn-i şerif suresi, Tebâreke, Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha veya bilinen sûreler okunup meyyide hediye edilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki,

“Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es’elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü’azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref’ olur (kaldırılır)” Kabristâna gelen bir kimse, ayakta, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der. Sonra, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Sonra, Allahümme rabbelecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duâsını okumalıdır.

Sünnete uygun ziyâret yapmak için abdest alınır. İki rekât namaz kılıp, sevabı meyyitin ruhuna hediye edilir.

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE ve İSLÂM AHLÂKI

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir