Etiket: Kutlu Doğum haftası

“Âlimler  Nezdinde Mevlid Gecesi, Kadir Gecesi’nden Efdaldir, Böyle Bilinesi!”

“Âlimler  Nezdinde Mevlid Gecesi, Kadir Gecesi’nden Efdaldir, Böyle Bilinesi!” Rahmet peygamberi Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin mevlid gününde dünyayı teşriflerinden daha büyük nimet ne olabilir. O halde o günün özellikle tespit edilip, ibadetlerle ihyası, yapılması gereken bir vazifedir. İmâm Ebû Abdillâh ibni’l-Hâc “el-Medhâl” isimli eserinde şunları söylemiştir:

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ Allah Teâlâ kullarına Cuma namazını farz kılmış ve bu görevi ifa eden ve bu günün kıymetini bilen müminlere pek çok ihsan verileceğini müjdelemiştir. Hz. Ali’den (kerremallahu vechehû) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. “Cuma  günü olduğunda, kuş kuşa, vahşi hayvanlar vahşi hayvanlara, yırtıcılar da yırtıcılara, ‘Selâmün aleyküm bu gün Cuma günüdür’ derler.”