Mi’rac Günü Orucu Selmânı-ı Fârisî (Ra)’dan  rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûllüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Receb de bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan  kişi zaman olarak yüz seneyi de (gece ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün Receb’in bitmesine üç gün kaladır Muhammed (s.a.v.) de