Mi’rac Günü Orucu

Mi’rac Günü Orucu

Selmânı-ı Fârisî (Ra)’dan  rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûllüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Receb de bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan  kişi zaman olarak yüz seneyi de (gece ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur.

O gün Receb’in bitmesine üç gün kaladır Muhammed (s.a.v.) de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir.)

Ebû hureyre (Ra)’ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Receb’in yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucu(nun sevabı) yazılır.

Nebî (s.a.v.)’den şöyle rivayet edilmiştir;

“Her kim receb’in  yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Te’âlâ, orucuna karşılık o kişiye bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar.”

(el-Camî’u’ş- şâfî fî’l-va’zı’l-kâfî, Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/141)

Receb-i Şerîf Risalesi- Ahmet Mahmut ÜNLÜ

(Cübbeli Ahmet Hocaefendi)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir