Etiket: Mübarek

Ümmü Haram R.A.

Ümmü Haram R.A. Allah Resulü’nün Dualarına Mazhar Olan Hanım Ümmü Haram R.A. Bugün Kıbrıs kıyılarında, deniz seferinde şehit olmuş bir Müslüman hanımın kabri bulunuyor. Allah Resulü’nün ziyaretiyle sık sık şereflendirdiği bir mübarek sahabi hanımın. Bu hanım Ümmü Haram r.a. Allah’ın son elçisine verdiği sözü tutan, O’nu kendi varlığına tercih eden bir hanım… Allah Rasulü s.a.v.’in davetinin insanların

Kandil Günleri Nasıl Oruç Tutulur?

Kandil Günleri Nasıl Oruç Tutulur? Kandil geceleri akşam namazından başlar ve diğer günün akşam namazına kadar devam eder. Bu geceleri ihya etmek için o günün akşam namazından önceki gün oruçla geçirilebileceği gibi, sonraki gün de oruçla geçirilebilir. Bu durumda akşamdan önceki oruç, kandili karşılamak adına tutulan oruç olur. Diğeri ise bizzat kandil gününü ihya etmek

BERAT GECESİ VE FAZİLETLERİ

BERAT GECESİ VE FAZİLETLERİ Allâh-u Teâlâ bu gecenin fazileti hakkında Kur’an’da şöyle buyurmuştur. “Hâ. Mim. her şeyi beyan eden o kitaba yemin ederim. Gerçekten de biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz ki biz uyarıcılarız. (Kulların rızıkları ve ecelleri gibi) her hikmetli (ve önemli) iş, tarafımızdan pek büyük bir iş, o gece ayrılır. Muhakkak ki

ŞABAN AYININ FAZİLETİ

Şaban Ayının Fazileti Enes İbni Mâlik (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlulâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.  “Şa’bân benim ayımdır. Kim Şa’bân ayına değer verirse, muhakka ki o, benim emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyük tutana ise, ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi, bir hazırlık olurum.” Şa’bân  Hz. Peygamber (s.a.v.) “Benim ayım” dediği

RECEP AYININ 27. GECESİ MİRAC GECESİ

RECEP AYININ 27. GECESİ MİRAC GECESİ Receb-i Şerifin yirmi yedinci gecesi miraç gecesidir. Rasûlüllâh (s.a.v)’e hiçbir peygambere nasip olmayan mi’râc gibi büyük bir şerefin ihsan edildiği böyle büyük bir gecenin faziletini anlatmaya sözler yetmez. Ulemaya göre; o gece, hiçbir rasûle lütfedilmeyen vasl-ı uryan (apaçık görüşme) ve yüce Mevlâ’yı ziyaretin, Rasûlüllâh (s.a.v.) cihetinden mahalli olmuştur. Çünkü