Etiket: namaz

NAMAZLARDAN SONRA "YÂ-SÎN" OKUMA VE MUSAFAHA

NAMAZLARDAN SONRA “YÂ-SÎN” OKUMA VE MUSAFAHA  Camimizde sabah namazından sonra “yâ-sîn”-i şerif okunuyor. Bu hal namazın parçası durumuna geldi. Cemaat beklemek zorunda kalıyor. Bu davranışımız sünnete uygun mudur? Ayrıca okunan o Yâ-sîn-i Şeriften sonra musafaha yapılıyordu. Şimdi sadece cuma günleri yapılıyor. Bunun durumu nedir? Kur`ân-ı Kerim`den bir sûre, hatta Kurân`in kalbi olarak “Yâ-sîn”-i şerifi okumak, hele

NAMAZLARI NASIL TESBİT ETMELİYİZ?

NAMAZLARI NASIL TESBİT ETMELİYİZ?  NORMAL MEMLEKETLERDE FARZ NAMAZLARIN VAKİTLERİ FIKIH KİTAPLARINDA AÇIKÇA BEYAN EDİLMİŞTİR. FAKAT NORMAL OLMAYAN YANİ KIRKBEŞ ENLEM DERECESİNDEN DOKSAN DERECESİNE KADAR OLAN MEMLEKETLERDE NAMAZ VAKİTLERİNİN DURUMU AÇIK DEĞİLDİR. NAMAZLARI NASIL TESBİT ETMELİYİZ?  Yer küresini üç bölüme ayırmak mümkündür. 1- Ekvator çizgisinin ayırdığı kuzey ve güney yarım küresinin kırkbeş enlem derecesinde yer alan memleketler

NAMAZIN VACİPLERİ

 NAMAZIN VACİPLERİ  l. Fâtihayı okumak. 2. Farzların ilk iki rekatında, sünnetlerin her rekatında Fâtiha`ya en kısalarından üç âyet, ya da en kısa üç âyet kadar bir uzun âyet eklemek. 3. Fâtiha`yı bu ekledigi âyetlerden önce okumak. 4. Namazın diğer rukünlerinde de sırayı gözetmek. 

NAMAZIN SÜNNETLERİ

NAMAZIN SÜNNETLERİ  Namazın sünnetleri; önem bakımından vaciplerden sonra gelen, kasten ya da unutarak terk edilmeleri halinde namaz bozulmayan ya da yanılma secdesi gerekmeyen, ama kasten terk edilmeleri, alınacak sevabı azaltan davranışlardır. Namazın mükemmel olmasını sağlarlar. Namazın en güçlü sünneti farz namazları cemaatle kılmaktır. Bunun farz olduğunu söyleyenler de vardır. Diğer sünnetler şunlardır: 

NAMAZIN ŞARTLARI

NAMAZIN ŞARTLARI Namazın şartları deyince, onlar olmadan namazın da olmayacağı şeyler anlaşılır. Bir şeyi ayakta tutan ana parçaların herbirine “rukün” dendiği için, namazın şartlarından, namaza başladıktan sonra olanlarına aynı zamanda namazın rukünleri denir. Hepsine birden namazın farzları da denir. Namazın şartları, yani namaza başlamadan önceki farzlar beş tanedir: l. Hadesten, yani hükmî pislikten temizlik. 2.Necasetten,