NAMAZIN ÇEŞİTLERİ  Namazlar: l.Farz, 2.Vacip, 3.Sünnet, 4.Nâfile namazlar, diye ayrılabilir. Farz namazlar da: 1.Her mükellefe farz olan. 2.Yeteri kadar mükellefe farz olan diye ikiye ayrılır.