NAMAZIN ÇEŞİTLERİ

 NAMAZIN ÇEŞİTLERİ

 
nmzNamazlar: 
l.Farz
2.Vacip, 
3.Sünnet, 
4.Nâfile namazlar, diye ayrılabilir. 
Farz namazlar da: 
1.Her mükellefe farz olan. 
2.Yeteri kadar mükellefe farz olan diye ikiye ayrılır.Her mükellefe farz olan namazlar, her gün kılınan. 
l. Sabah, 
2.Ögle, 
3.Ikindi, 
4.Akşam, 
5.Yatsı olmak üzere “Beş Vakit Namaz”dır. 
Yeteri kadar mükellefe farz olan namaz, cenaze namazıdır. Cuma ile Bayram namazları da sadece erkeklere gereklidır. Cuma farz, bayramlar ise vaciptir. Ancak bunları kadınlar da kılabilir. 
Beş vakit namazdan:
l. Sabah Namazı, dört rekattır. Ikisi kuvvetli sünnet, ikisi de farzdır. Önce sünneti sonra farzı kılınır. 
2. Ögle Namazı on rekattır. Dördü ilk sünneti, dördü farzı, ikisi de son sünnetidir. Önce dörtlü sünneti, sonra farzı, sonra da ikili sünneti kılınır. Sünnetleri kuvvetli sünnettir. 
3.Ikindi Namazı sekizrekattır. Dördü sünneti, dördü de farzıdır. Önce sünneti kılınır. Farzından sonra sünnet ya da nafile kılınmaz. Sünneti devamlı kılınan sünnetlerden değildir. Ancak kılanlara Peygamberimiz, merhamet duâsında bulunmuştur. (Tirmizî, salat 207 ; Müsned N/117.) 
4.Akşam Namazı beş rekattır. Ikisi sünneti, üçü de farzıdır. Önce farzı sonra sünneti kılınır. Sünneti güçlü sünnetlerdendir. 
5.Yatsı Namazı on rekattır. Vitir de genellikle yatsı ile kılındığı için onüç rekat sayılır. Dördü ilk sünneti, dördü farzı, ikisi son sünneti, üçü de vitirdir. Önce dörtlü sünneti, sonra farzı, sonra ikili sünneti, sonra da vitir kılınır. Ilk sünneti, ikindinin sünneti gibidir, son sünneti, güçlü sünnetlerdendir. 
Genel kural olarak ikili sünnetler, dörtlü sünnetlerden daha güçlüdür. 
Vacip namazlar; -yukarıda da denildiği gibi- her mükellefe vacipolan vitir namazı ile, sadece erkeklere vacipolan bayram namazlarıdır. 
Sünnet Namazları deyince, öncelikle beş vakit namazla beraber kılınan sünnetler akla gelir. Bunların güçlü olan ve olmayanlarına üç önceki maddede değindik. Ramazanda kılınan Teravih Namazı da güçlü sünnetlerdendir. 
Ayrıca Küsûf ve Hüsûf Namazı, yani; Güneş ve Ay tutulduğunda kılınan namaz da güçlü sünnetlerdendir. Güneş ve Ay tutulduğunda namaz kılmak, tutulmanın kalkması için değil, Dünyayı, Ayı ve Güneşi tesbih taneleri gibi çeviren Allah`ın gücünü hatırlattıkları içindir. Hattâ deprem, şiddetli rüzgâr, sürekli yağmur, ya da yağmurun yagmaması, yıldırım ve salgın hastalık zamanlarında da aynı gaye ile namaz kılmak sünnettir. 
Farz, vacip ve sünnetlerin dışında kalan namazların en güçlü olanı ve insanı Allah`a en çok yaklaştıranı, gece kalkılarak kılınan “Teheccüd Namazı” dir. Ya da nafileyi sünnetlerden ayırırsak, en güçlü ve önemli nafile, Teheccüd Namazı`dir diyebiliriz. Ancak farzların dışında kalan bütün namazlara “Nafile Namaz” da denir.”Nafile” dilimizde olduğu gibi “boşuna” anlamına değil, “gerekli olana ilave” anlamındadır. 
Teheccüd`ün dışındaki nafile namazlar: 
1. Mescidlere girildiğinde Mescidi Selâmlama Namazı. 
2. Abdest alındığında daha ıslaklığı kurumadan iki rekat Abdest Sükrü Namazı. 
3. Kuşluk vaktinde dört ya da fazla rekat olarak kılınan Duha Namazı. 
4. Bir işi yapmakla yapmamak arasında tereddüt edildiğinde, iki rekat olarak kılınan “hayırlı olana isteme” anlamında “Istihare Namazı”. 
5. Bir ihtiyacı ve arzusunun giderilmesi için, iki rekat olarak kılınan, “Allah`tan yardım dileme” anlamında “Istiâne” ya da “Hâcet Namazı”. 
6. Dört rekat olarak kılınan “Tesbih Namazı”. 
7. Akşam namazından sonra kılınan altı rekat “Evvâbin Namazı”… gibi namazlardır. Mükellefler bunları kılmak zorunda değildir. Ancak kulluğu ispatlamanın en az şartı farz namazlardır. Nafileler ise insanın Allah`a yakınlaşmasını sağlarlar. (bk. Buharî, rikâk 38; Müsned VI/256.) 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir