Etiket: niyet

NAMAZIN ŞARTLARI

NAMAZIN ŞARTLARI Namazın şartları deyince, onlar olmadan namazın da olmayacağı şeyler anlaşılır. Bir şeyi ayakta tutan ana parçaların herbirine “rukün” dendiği için, namazın şartlarından, namaza başladıktan sonra olanlarına aynı zamanda namazın rukünleri denir. Hepsine birden namazın farzları da denir. Namazın şartları, yani namaza başlamadan önceki farzlar beş tanedir: l. Hadesten, yani hükmî pislikten temizlik. 2.Necasetten,