Namazın Farzları

Namazın Farzları

Namazın Farzları 1 İlim SaatiNamazın Farzları On ikidir: Altısına Şart, altısına Erkân derler. (6 tanesi namazın içindeki, 6 tanesi de dışındaki şartları oluşturuyor.)

 Namazın içindeki şartlar; İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve ka’de-i ahiredir.

Namazın dışındaki şartlar; Hadesten ve Necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbali kıble, vakit ile niyettir.

Şartlar Şunlardır:

1) Hadesten Tahâret: Namaz kılacak kimsenin önce abdest alması, cünüb ise gusl etmesidir. Ancak bu sûretle hadesten temizlenmiş olmakla namaz kılınabilir.

2) Necâsetten Tahâret: Namaz kılacak kimse vücûdunu, namaz kılacağı yeri, namazda giyeceği elbise ve çamaşırlarını, namaza mani olmayacak şekilde temizlemek veya temiz olmasına dikkat etmektir.

3) Setr-i avret: Namaz kılacak kimsenin avret yerini namazda iken açılmayacak surette örtmektir. Erkeklerin avret yeri göbeğinin üstünden diz kapaklarının altına kadardır.

Kadınların ise, yüzleri, ellerinin içi ve ayaklarının altı müstesna bütün vücutları avrettir. Bir kadın ince bir tül ile başını örtse, bu tülden saçları, kulakları veya gerdanı görünse, namazı fasid olur.

4) İstikbâli kıble: Zarurî olmadıkça namazı kıbleye, yani Kâbe-i şerife yönelerek kılmak.

5) Vakit: Her namazı vakti içinde kılmak.

6) Niyet: Hangi namazı kılacaksa Allah rızası için o namaza niyet ve kasd etmek.

Namazın farzlarının diğer 6’sına erkan denir. Erkanlar şunlardır:

1) İftitâh Tekbiri: Namaza başlarken elleri kulaklar hizasına kaldırarak Allah-ü Ekber diyerek başlamak.

2) Kıyâm: Farz ve Vacip namazları mazereti olmadıkça ayakta durarak kılmak.

3) Kıraat: Harfleri sarâhatle belirterek Kur’an’dan bir miktar okumak.

4) Rükü’: Namazda belini bükerek sırtı dümdüz olacak şekilde eğilmek.

5) Sücûd: Yedi azayı yere temas ettirmek suretiyle secde etmek. Bu azalar şunlardır.

Alın-burun, iki el, iki diz ve iki ayak uçlarıdır. Ayak parmak uçlarını kıbleye çevirmektir.

6) Ka’de-i Ahîre: Her namazın sonunda Et-tahıyyati okuyacak
kadar oturmak (Allâhümme salli ile Allâhümme bârik’i de okumak efdaldir)

namaz, namazın farzları, namazın şartları, Hadesten Tahâret, Necâsetten Tahâret, Setr-i avret, İstikbâli kıble, Vakit, Niyet, İftitâh Tekbiri, Kıyâm, Kıraat, Rüku, Rükü, Sücud, Sücûd, namazın içindeki şartlar, namazın dışındaki şartlar, namaz kılmak,

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir