Resûlullah (sallallahü aleyhi vessellem) Efendimiz; Ölünüzün başında Yâsin’i okuyun. İbn-i Hibban demiş ki; “Ölüden kasıt, ölüme yaklaşan kişi demektir. Yoksa ölüye okunmaz.” Resûlullah (sallallahü aleyhi vessellem) Efendimizin hayatında ölü ölüme yaklaştığı saat içindeşöyle denilir idi; “Ya Rabbi filan oğlu falana, mağfiret et. Yatacağı yeri hoş kıl, kabrini genişlendir. Ölümden sonra ona rahat ver, onu peygamberine