Ölüm Hastalığı Anında

Resûlullah (sallallahü aleyhi vessellem) Efendimiz;

Ölünüzün başında Yâsin’i okuyun.

İbn-i Hibban demiş ki;

“Ölüden kasıt, ölüme yaklaşan kişi demektir. Yoksa ölüye okunmaz.”

Resûlullah (sallallahü aleyhi vessellem) Efendimizin hayatında ölü ölüme yaklaştığı saat içindeşöyle denilir idi;

“Ya Rabbi filan oğlu falana, mağfiret et. Yatacağı yeri hoş kıl, kabrini genişlendir. Ölümden sonra ona rahat ver, onu peygamberine kavuştur. Kendisine sahip ol, ruhunu salihlerin ruhları içine yükselt. İçinde sağlık daimi olan, yorgunluk ve zaafiyet bulunmayan bir alemde bizi birleştir.” denilir ve Resûlullah (sallallahü aleyhi vessellem) Efendimize salavat getirilirdi.

Ruhu alınıncaya kadar bu şekilde devam ediliyordu.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir