Receb-i Şerif’in Eyyâm- Bîyd (On Üç, On Dört ve On Beş Oruçları) Ali (Ra.) şöyle buyurmuştur: “Recebin on üçüncü gününün orucu, üç bin sene oruç gibidir. On dördünün orucu, on bin sene gibidir. On beşinci gün ise on üç bin seneye denktir.” (İbni Şâhîn, Suyûtî, el-Le’âlî, 2/106) Enes (Ra.)’dan merfû’an rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte