Receb-i Şerif’in Eyyâm- Bîyd (On Üç, On Dört ve On Beş Oruçları)

Receb-i Şerif’in Eyyâm- Bîyd (On Üç, On Dört ve On Beş Oruçları)

Ali (Ra.) şöyle buyurmuştur:

“Recebin on üçüncü gününün orucu, üç bin sene oruç gibidir. On dördünün orucu, on bin sene gibidir. On beşinci gün ise on üç bin seneye denktir.” (İbni Şâhîn, Suyûtî, el-Le’âlî, 2/106)

Enes (Ra.)’dan merfû’an rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“(Herhangi bir aydan) on üç, on dört, ve on beşinci günler olan, eyyâm-bîyd-ı oruçlu geçirene,

 Allah-u Te’âlâ, birinci gününde on bin sene, ikinci gününde on bin sene yüz bin sene, üçüncü günde ise üç yüz bin senelik ecir verir.” (Ebu’l Kasım el-Huseyn, el-Emâlî, Suyûtî, el-Leâlî, 2/107)

Rivayete göre; Âdem Aleyisselam:

“Yâ Rabbi! Vakitlerin ve günlerin sana en sevgilisini bana bildirir misin?” diye yalvardığında, Allâh-u Te’âlâ:

“Günlerin bana en sevgilisi, Recebin yarı günüdür. 

Her kim Recebin ortasında oruç, namaz ve sadakayla Bana takarrub ve ibadette bulunursa, Benden ne isterse, mutlaka ona veririm. Benden af isterse mutlaka onu bağışlarım. 

Ey Âdem! Recebin yarı gününü her kim namusunu koruyarak, malından tasaddukta bulunarak, oruçlu ve zikir üzere geçirirse onun için, cennetten başka bir karşılık yoktur.” (Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/140) buyurdu.

Rasûlüllahh (s.a.v.)’den şöyle rivayet edilmiştir:

“Recebin yarısının orucu, otuz senelik oruca denktir.” (Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/140)

Rivayete göre:

“Dört şey kabir azabını hafifletir. Bunlar da:

  1. Her an ve her zaman Kur’an okumak,
  2. Her mekanda yetime ikram etmek,
  3. Receb ve Şabanın eyyâm-bîyd oruçlarını tutmak,
  4. Gece yarısı namaz kılmak ki, o, kalbi nurlandırır ve Rahman’ın rızasını celbeder.”

(Ahmed ibni Hıcâzî, Tuhfetü’l-ihvan, sh:13)

Recebi Şerif Risalesi- Cübbeli Ahmet Hocaefendi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir