Etiket: sahabe

Nurunu Güneşten Alanlar

Nurunu Güneşten Alanlar “De ki: Allah’ın katındakiler, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızk verenlerin en hayırlısıdır.” Mescid-i Nebi’de sıra sıra olmuştu müminler. Kainatın Biriciği Efendimiz A.S.’ın nur halesine boyun eğmişler, dünyaya ait tüm düşüncelerini geride bırakarak Rahman’ın huzurunda kenetlenmişlerdi. Bir cuma günü… Nice günahlar bu günün vesilesi ile bağışlanacak, kuruluş muştusunu alan mümin o

Takva Diliyle Konuşmak

Takva Diliyle Konuşmak “Allah’tan ittika ederek konuşan kimse, Allah’tan ittika ederek susan kimseden hayırlıdır.” Bu söz, Sahabe’den elli kişiye yetişmiş ve kendilerinden ilim almış, duası kabul gören büyük abid Tâvus b. Keysân’a ait. Hiç şüphe yok ki, ilim ile takvayı aynı potada eritmesini bilmiş büyük bir insanın dilinden dökülen ışıl ışıl bir hikmet incisi. Şüphesiz

Hiç Namaz Kılmadan Cennete Giden Kişi

Hiç Namaz Kılmadan Cennete Giden Kişi Hayber savaşı sırasında İslâm ordusu ile Hayber Kalesi’ndeki Yahudiler arasında mücadelenin iyiden iyiye kızıştığı bir andır. Hayberli yahudilerden birisinin yanında çobanlık yapan bir zenci, savaşın zorlu anlarından birinde Rasul-i Ekrem A.S. ile karşılaşır ve “bana İslâm’ı anlatır mısınız?” der. Efendimiz, ilk akla geleceği üzere “Şimdi sırası mı? Git, uygun

HZ. HATİCE

Hz. Hatice Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanimlarinin ilki. O, Araplarin en asil kavmi olan Kureys kavminden ve Kureys kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babasi Huveylid, annesi Fâtima’dir (Ibn Ishak, es-Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60). Hz. Hatice’nin baba tarafindan soyu Kusay’da Peygamberimizin baba tarafindan soyu