GİZLİ İLİMLERDE SAKALLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Siyah ve seyrek sakal: Zeka ve ileri görüşlülüğe. Sarı sakal: Cüret ve cesarete. Değirmi sakal: Sahibinin Kamil biri olduğuna. Uzun ve sık sakal: Ahmaklığa, hünersizliğe, boşboğazlığa. Köselik: Cinsel yetersizliğe, bazen hileye