GİZLİ İLİMLERDE SAKALLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE SAKALLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Siyah ve seyrek sakal: Zeka ve ileri görüşlülüğe.
Sarı sakal: Cüret ve cesarete.
Değirmi sakal: Sahibinin Kamil biri olduğuna.
Uzun ve sık sakal: Ahmaklığa, hünersizliğe, boşboğazlığa.
Köselik: Cinsel yetersizliğe, bazen hileye

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir