Namazın Farzları Namazın Farzları On ikidir: Altısına Şart, altısına Erkân derler. (6 tanesi namazın içindeki, 6 tanesi de dışındaki şartları oluşturuyor.)