Tercüme ve İslamiyet İlmin ve öğrenmenin önemi İslam dininde pek çok kez vurgulanmıştır ve öğrenmek insanlığın vazifesi olarak görülmektedir. Ancak ilim ve öğrenme oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır ve artan iletişim kaynakları ile sürekli olarak yeni bilgiler almaktayız, gerekli ve gereksiz fark etmeden. Yararlı bilgi ve yararlı olmayan bilgiyi ayırt etmek önem taşımaktadır. Müslüman olarak