Tercüme ve İslamiyet

Tercüme ve İslamiyet

İlmin ve öğrenmenin önemi İslam dininde pek çok kez vurgulanmıştır ve öğrenmek insanlığın vazifesi olarak görülmektedir. Ancak ilim ve öğrenme oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır ve artan iletişim kaynakları ile sürekli olarak yeni bilgiler almaktayız, gerekli ve gereksiz fark etmeden.

Yararlı bilgi ve yararlı olmayan bilgiyi ayırt etmek önem taşımaktadır. Müslüman olarak yapmamız gereken hayati bilgilere önem vermek ve duyduğumuz bilgiler konusunda kritik düşünce gerçekleştirebilmektir. Bilgilerin aktarılması ve iletilmesindeki en önemli araçlardan biri de tercümedir.

Tercüme Nedir?

Tercüme ve İslamiyet

Tercüme kelimesi, İslami eserlerde defalarca geçmekte ve önemli bir yere sahip olmaktadır. Câhiz (ö. 255/869) tarafından yazılan Kitâbü’l-Ḥayevân isimli eserde (I, 75-78) tercüme kelimesi “nakil” ve “tahvil” kelimeleri ile birlikte kullanılarak “çeviri” anlamı uyandırmak durumundadır. Teknik açıdan kültürel birikimlerin medeniyetler arasında nakledilmesi anlamına gelen tercüme, İslami metinlerde kadim kültür ve medeniyet birikimlerinin İslam dini olan Arapça ’ya aktarılması anlamına gelmektedir.

Tercüme, Müslümanlıkta uzun yıllardan beri önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde de tercüme bir o kadar önem taşımaktadır. Tercüme hizmetleri ile bilimi ilerletmek ve geçmişi anlamak mümkün olmuştur. Peygamberimizin (sav) hadisleri ilmi öven ve teşvik eden pek çok emir ve tavsiye içermektedir. Arapça tercüme bu açıdan oldukça faydalı olmaktadır.

İslam ve Tercüme

Çeviri

İslam alanında gerçekleştirilen tercümeler büyük dikkat ve özen gerektirmektedir. Aynı zamanda tercümeyi gerçekleştirecek tercümanın İslam tarihi ve düşünceleri konusunda yetkin olması büyük önem taşımaktadır. Çevirimvar online tercüme bürosu ile İslam düşüncelerine ve disiplinlerine hakim tercümanlarla çalışmak oldukça kolay olacaktır.

İslam dünyası, tercüme hareketlerinde her zaman aktif bir duruş sergilemiştir. Tercümeye gösterilen önemin temel nedeni olarak Müslümanların ilme, ezeli hikmete ve bilgiye verdikleri önem olarak gösterilebilir. Kur’an’da ilim ve hikmetin önemine yönelik pek çok vurgu yapılmaktadır. İlme verilen önem ve hakikate ulaşma amacı ile İslam dünyasında tercüme oldukça ilerlemiştir. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in farklı dillere çevrilmesi isteği ile tercüme hareketleri hız kazanmıştır.

Günümüzde de İslami tercüme hareketleri devam etmektedir. Duaların ve hadislerin anlamlarını anlayabilmek ve dinimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tercüme önemli bir yere sahiptir. Eğitimli ve güzel Müslümanlar olabilmek için araştırmak, farzlarımızı ve sünnetlerimizi en güzel seviyede bilmek gerekmektedir ve İslami tercümeler sayesinde bilgiye ve ilme ulaşmak oldukça kolay.

Arapça Tercüme Hizmeti

ArapçaTercüme

İslami tercümenin başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesinin önemli noktalarından biri de kaliteli Arapça tercümenin gerçekleştirilmesidir. Arapça tercüme sayesinde Arapça dilinde yazılan eserleri Arapça ’ya hakim olmasak bile araştırıp anlayabiliyoruz. Arapça, günümüzde de sıklıkla ihtiyaç duyulan bir dil olması nedeniyle kurumsal hayatta ve ticari alanlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Farklı alfabeye sahip olan Arapça dilinde tercüme gerçekleştirilirken alanında uzman tercümanlar ile çalışmaya önem verilmelidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir