"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Hanım Sahabeler

HZ. HAFSÂ R.A

HZ. HAFSÂ R.A

Ömer b. Hattab’ın [R.A.] kızıdır. İlk eşi, ilk müslümanlardan Abdullah b. Huzafe [R.A.] ‘nin kardeşi Huneys [R.A.)’dir. Huneys Habeşistan’a ilk hicret edenler arasındaydı. Orada çok kalmadı ve bir müddet sonra geri döndü.
Hafsâ, Rasulullah [A.S.] Medine’ye hicret ettiğinde Huneys’le evliydi. Medine’ye eşiyle birlikte hicret etti. Bedir Gazası’na katılan Huneys, bir rivayete göre Bedir’de şehit düştü. Başka bir rivayete göre de Bedirden hemen sonra Medine’de vefat etti.
Allah Rasulü (A.S.), Ömer (R.A.)’den Hafsa’yı kendisine nikahlamasını istediğinde, Ömer bu teklife oldukça şaşırdı ve bir o kadar da sevindi. Hz. Peygamber’den daha faziletli kimi bulabilirdi kızı için? Ve böylece Hafsa, Allah Rasulü ile evlenerek O’nun dördüncü eşi oldu. Evlendiğinde 20-22 yaşlarında genç bir hanımdı.

Yorum Bırak

Asırlık Teslimiyet Abidesi Hz. ESMA R.a.

Asırlık Teslimiyet Abidesi Hz. ESMA R.a.

hz.esmaAllah Rasulü’nün dostu, hicret arkadaşı Hz. Ebu Bekr Sıddık R.A., yüzü nur gibi, alnı parlak, çehresi tebessümle donanmış bir halde eve geldi. Kendisini böylesine mutlu kılan müjdeyi şimdi ailesiyle paylaşıyordu. Muhammedü’l-Emin, Alemlerin Rabbi’nin son elçisi seçilmiş, kendisi de ona tabi olmuştu.

 İki Kemer Sahibi

Kızı Esma henüz ondört yaşında babası gibi ilk müslümanlar arasına katılmıştı. Babasının en yakın dostu Rasul-i Ekrem A.S. ile artık sık sık karşılaşıyordu. Çünkü Allah Rasulü, Hz. Ebu Bekr R.A.’ın evini kendi evi, dinlenip huzur bulduğu bir liman olarak görüyordu. Bu sebeple Hz. Esma R.A., İslâm’ın esaslarını bizzat O’ndan duydu ve öğrendi.

Yorum Bırak

Süt Kardeşlerin En Hayırlısı: Hz. Şeyma

Süt Kardeşlerin En Hayırlısı: Hz. Şeyma

Hz.SeymaMekke ve çevresi, inananların nice eziyetlere katlandığı, binlerce yürek parçalayan olayın yaşandığı yer. Allah’ın ayetleri indikçe, bir yanda hasta kalplilerin kini artıyor, diğer yanda ise Allah Rasulü’ne duyulan muhabbet büyüyordu. Her tozu şirkten temizleninceye kadar  çelişkilerin  kıskancında kıvranan bu kutsal belde, bir taraftan da son nübüvvetin mucizelerini yaşıyordu.

İşte böyle bir atmosferi yaşayan Mekke sokakları, Alemlerin Övüncü Efendimiz ile O’nun yoluna canını, yüreğini koyan sevdalıların bir kutlu hedefe doğru sabırlı yolculuklarına şahitlik ediyordu. Bu yolculukta nice Hak yolcusunun yolları kesişiyordu.

Yorum Bırak

Cömertlik ve Sevgi Dolu Bir Ömür Hz. Safiye

 Hanım SahabelerCömertlik ve Sevgi Dolu Bir Ömür Hz. Safiye

Müslümanlar Hayber’i fethettiğinde, Hz. Safiye (r.a.) ile birlikte akrabaları da esirler arasında bulunuyordu. Savaş şartlarına göre esirler paylaşılmış, Safiye (r.a.) alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz ’in himayesine düşmüştü. Hz. Safiye, eşinin de savaşta ölmüş olmasına rağmen metanetini bozmayıp Allah Resul’ünün (s.a.v.) huzuruna çıkmıştı. Harun Peygamber’in soyundan olan Hz. Safiye’nin anne ve babası tanınmış, dirayet sahibi Yahudilerdendi. Babası Arabistan’daki

Yorum Bırak

İLK HİCABA GİREN KADIN ÜMMÜ SELEME (R.A.)

İlk hicaba Giren Kadın Ümmü Seleme (R.a.)

ummuselemeÜmmü Seleme (r.a.) İslamiyet‘i ilk kabul edenlerdendi. Eşiyle birlikte Müslüman olduklarını duyan Kureyş halkı, allak bullak olmuştu. Her ikisi de Mekke’nin şerefli kabilelerine mensuptu. Müslümanlara yapılan işkence ve zulümlere maruz kaldılar. Onların kaderinde aytıca, eşten ve çocuktan ayrı düşmek de yer aldı.  Hz. Peygamber (s.a.v.), Habeşistan’a  hicret etmelerini istedi.

Yorum Bırak