"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Zikir

Kalp Zikirle Gafletten Uyanır

Kalp Zikirle Gafletten Uyanır

Tasavvufta, iman ettikten sonra Allahu Tealâ’nın azametini bilerek marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten de Allah’ın dostluk ve yakınlığına ulaşılır. Bunun için, kalbin Allah’tan gayrısından tasfiye ve nefsin kötü huylarından temizlenip terbiye edilmesi gerekir. Bu gayenin gerçekleşmesi için yapılması gerekenlerin başında zikretmek gelir.

Zikir, sözlük anlamıyla, bir şeyi hatırlamak, hatırda tutmak, unutmamak demektir. Zikrullah ise Allah’ı unutmamak, her an hatırlamak anlamına geliyor. Tasavvufta da, düzenli olarak vird edinilen zikirle Allahu Tealâ’nın ismi her gün tekrarlanarak kalbin gafletten kurtulmasına çalışılır. Çünkü zikir, nefse tesir ederek kulun Cenab- Hakk’a ulaşmasını sağlar. Allah’ın azametini kalpte duymaya yol açar, Allah’a dostluk ve yakınlık meydana getirir.

Yorum Bırak

Cuma Günü Okunacak Zikirler

Cuma Günü Okunacak Zikirler

  • Resulullah (S.a.v) buyurdu ki; "Her kim Cuma gününde ve gecesinde Bana çok salât okursa, Allahû Tealâ onun  âhiret isteklerinden 70, dünya isteklerinden de 30 olmak üzere 100 isteğini yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi, o salâtları da bana arz edecek bir meleği Allahû Tealâ bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki bilmem, sağken bilmem gibidir." (İhya Şerhi İthaf, 3/241)
  • Resulullah (S.a.v) buyurdu ki; "Cuma günü bana 100 kere salât okuyan kişi, kıyamet gününde öyle bir nurla gelir ki o nur bütün mahlûkat arasında taksim edilse, elbette hepsini kaplar."  (İhya Şerhi İthaf, 3/286)

Yorum Bırak