Zikrin Çeşitleri

Zikrin Çeşitleri

zikrZikir kalp ile ve dil ile yapılabilir. En faziletli olanı ise, hem kalp hem de dil ile beraber yapılanıdır.  Eğer ikisinden biri yapılacaksa, kalp ile yapılan daha üstündür. Sonra, biz kalp ile yapılan zikir daha üstündür dediysek de dil, ile yapılan zikir, riya karışacak korkusuyla terk edilmemelidir. Her iki zikri beraber yapmalı ve bununla Allah Teâlâ’nın rızası talep edilmelidir. Fudayl b.İyâd (r.ah) şöyle demişti: İnsanlar için bir ameli terk etmek riyadır.

Şayet kişi, insanlar benim hakkımda neler düşünüyor, diye kendi kendine kuruntular kurmaya başlarsa ve onların boş zamanlarına yol açarsa elbette pek çok hayır kapısı üzerine kapanacaktır. Bununla beraber kendisi için çok önemli olan dini vazifeleri de kaçıracaktır.

Bu, arif bir insanın tutunacağı yol değildir…

Hz. Âişe (r.anh) demiştir ki:

“De ki: “İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisi deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır.” Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut.” Bu ayeti kerime dua hakkında inmiştir.

İsrâ17/110.

Buhâri, Sahîh, n.r. 3723; Müslim SahÎh, NR.47; Mâlik, Muvatta,1/218.

 İmam Nevevi (Dualar ve Zikirler)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir