ABDESTİ BOZMAYAN DURUMLAR

ABDESTİ BOZMAYAN DURUMLAR 


abd1- Kişinin ön veya arka yollarından başka vücudunun herhangi bir yerinden kan çıkıp, bir damla halinde kalması.

2- Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmadan kabuğunun düşmesi.

3- Yaradan, burundan yahut kulaktan bir vücud kurdunun düşmesi.

4- Diş eti kanaması olmaksızın ısırılan elma, ayva, armut gibi meyvelerde veya kullanılan misvak üzerinde akıcılığı olmayan kanın görülmesi.

5- Tükürük veya sümüğe karışan kanın tükürük veya sümükten az olması.

6- Ağız dolusu olmayan kusma.

7- Ağızdan çıkan balgam.

8- Ağlamak

9- Namazda uyuklama

10- Sivrisinek ve pire gibi haşeratın emdiği kan 

11- Abdestli iken tırnak kesmek, traş olmak.

12- Erkek ve kadının birbirine değmesi.

13-Erkek veya kadının kendi tenasül uzvuna dokunması.

Bir takım ulema bunun abdesti bozacağını söylemişlerse de, İmâm-ı Ali, İbn-i Mesûd, Ebu’d-Derdâ, Huzeyfe, Haseni Sevrî, İbn-i Mübarek ve Ebû Hanîfe (Ra): “Bunun abdest gerektirmeyeceği” görüşüne gitmişler ve bu hususta Talk ibn-i Ali (Ra) dan rivayet edilen şu hadîs-i şerîfi delil getirmişlerdir.

Bir kere Efendimiz (sav)e : Kişinin tenasül uzvunu tutmasından sorulduğunda, sorana: O, senin parçandan başka bir şey midir?” buyurarak, temasül uzvuna değmenin abdesti bozmayacağını açıklamıştır. (Ebû Dâvûd, Tahâret:69, No:182, 1/95. Timizî, Tahâret 62, No: 85, 1/131, Nesâî, Tahâret:119, No: 165, 1/109)

Kaynak:                                                                                                                                                                                            1- Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca): Abdest Risalesi                                                                                           2- Fıkıh ansiklopedisi

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir