Gusül Abdesti Nedir? Farzları Nelerdir?

Gusül Abdesti Nedir? Farzları Nelerdir?

Gusül

Kur’an-ı Kerîm’de “Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin” (Mâide Suresi 5-6) buyurularak cünüplük halinden kurtulmak için guslün gerekliliği bildirilmiştir.

Cünüplük, hayız ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir.

Cünüplük: Cinsî münasebet veya şehvetlemeninin gelmesi (inzal) sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmi kirlilik demektir. Meni gelsin veya gelmesin cinsî münasebet sonunda kadın da erkek de cünüp olur. Uyandığında ihtilâm olduğunuhatırlamamakla birlikte elbisesinde meni bulaşığı gören kimsenin gusletmesi gerekir.

Cünüp olan kimsenin farz veya nâfile herhangi bir namaz kılması, tilâvet secdesi yapması, Kâbe’i tavaf etmesi, Kur’an’ı eline alması camiye girmesi ve orada bulunması, câiz değildir. Bu kimseler dua maksadıyla besmele çekip İhlâs, Âyetü’l kürsi gibi sûre ve ayetleri okuyabilirler. Cünüp kimsenin, bir an önce cünüplükten kurtulması için ilk fırsatta boy abdesti alması gerekir.

Hayız ve Nifas: Hayız ve nifas halindeki kadının hükmü cünüp kimseninki gibidir. Bu durumdaki kadınların cinsel ilişkide bulunması haramdır, oruç tutması da caiz değildir.

Guslün Farzları

Gusül bedenin tamamını yıkamak demektir.

 Farzları ise üç, tanedir bunlar;

1- Mazmaza: Ağıza bol su alıp, boğaza kadar çalkalamak.

2- İştinşak: Genize kada su çekip burnu iyice temizlemek.

3- Bütün vücudu iğne ucu kalmayacak kadar bile kuru bir kalmayacak şekilde yıkamak.

Mazmaza için, ağız dolusu su içmek de kafidir.

Burunda bulunan kuru kir ise guslün tamam olmasına mani’dir.

Guslederken alınan önceki abdestte mazmaza ve istinşak yapılmışsa gusülde ayrıca yapılmasa da gusül sahihtir.

Saç, sakal, bıyık ve kaşların ovalanarak yıkanıp dibine su ulaşması sağlanmalı. Ayıca kadınların örgülü olmayan saçlarını yıkamaları ve saç diplerine suyun ulaşması gerekir. Örgülü saçın saçın çözülmesi şart olmayıp sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur. Ancak erkeklerde örgülü saçın çözülüp diplerinin yıkanması gerkir. Gusül esnasında, bedendeki yara üzerinde sargı varsa bakılır; şayet yıkama yara için zararlı olmayacaksa sagı çözülüp yıkanır, değilse sargı üzerine meshedilir.

Guslün Sünnetleri

1- Bileklerle beraber elleri üç defa yıkamak

2- Avret mahallini (cinsel organını) yıkamak

3- Bedende pislik varsa onları temizlemek

4- Namaz için alınan abdest gibi abdest almak

5- Suyu başına ve vücudunun  diğer yerlerine dökerek üç defa yıkamamk.

6- Guslederken önce üç defa başa,sonra üç defa sağ omuza, daha sonra üç defa sol omuza ve diğer yerlere su dökmek.

7- Gusle, kalbiyle niyet ederek başlamak ve dil ile “cünüplüğün giderilmesine…” veya “cünüplük için gusletmeye..” niyet ettim demek sünnettir. “Niyet ettim Allah rızası için temiz olmaya, günahlarımdan arınmaya ve cünüplük için gusletmeye” diye de niyet edebiliriz.

8- Elleri yıkarken besmele çekmek.

9- Guslederken avret yerlerinin açılmamasına dikkat etmek.

10- Gerek erkek ve gerek kadınlar, gusledeceklerinde peşremal gibi bir şey bulamazlar da kendi cinsleri arasında avret yerlerini açmaya mecbur kalacakları takdirde guslü teh’ir edip, namazlarını teyemmüm ile kılarlar.  Sonra tenha bir yer veya peşremal bulunca gusledip, teyemmümle kıldıkları namazları iade ederler. Hamamlarda avret yerlerin korunmasına, dikkate edilmelidir.

11- Yıkanırken bütün uzuvları iyice ovalamak.

12- Guslederken, kimsenin görmeyeceği yerde yıkanmak,

13- Guslederken hiçbirşey konuşmamak.

14- Guslederken kıbleye yönelmemek.

15- Gusül esnasında konuşmamak.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir