Burçların Anlamı

Kur’anın tefsiriyle uğraşan bilginler, burçların anlamı hakkında kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bazıları burçlara göğün kaleleri veya köşkleri demişlerdir, buna isbat ve delil olarak Hak Taala’nın (Sizler güçlü kalelerde olsanız dahi ölüm sizi bulacaktır) hitabını göstermektedirler. Bazıları burçların yıldızlar olduğunu, bazılarıda burçların göğün kandilleri olduğunu, diğerleride burçların göğün kapıları olduğunu ileri sürmüşlerdir.

İbni Abbas’a göre burçlar 12’dir. Hak Taala bu burçları üçgen ve dörtgen yaratmıştır, bunları güneş sistemine bağlı olan yedi gezegene taksim etmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir